ข้อมูล

11.6: การพัฒนาโครงกระดูกภาคผนวก - ชีววิทยา


วัตถุประสงค์การเรียนรู้

 • อธิบายการเจริญเติบโตและพัฒนาการของตาของตัวอ่อน
 • อภิปรายลักษณะที่ปรากฏของศูนย์การสร้างกระดูกพรุนปฐมภูมิและทุติยภูมิ

Embryological โครงกระดูกภาคผนวกเกิดขึ้นจาก mesenchyme ซึ่งเป็นเนื้อเยื่อของตัวอ่อนชนิดหนึ่งที่สามารถแยกความแตกต่างออกเป็นเนื้อเยื่อหลายประเภทรวมถึงเนื้อเยื่อกระดูกหรือกล้ามเนื้อ Mesenchyme ก่อให้เกิดกระดูกของแขนขาบนและล่างตลอดจนสายรัดหน้าอกและกระดูกเชิงกราน การพัฒนาของแขนขาเริ่มขึ้นเมื่อใกล้สิ้นสุดสัปดาห์ตัวอ่อนที่สี่ โดยที่แขนขาด้านบนปรากฏขึ้นก่อน หลังจากนั้น การพัฒนาของแขนขาบนและแขนขาล่างมีรูปแบบที่คล้ายคลึงกัน โดยที่แขนขาล่างจะล้าหลังแขนขาบนสองสามวัน

การเจริญเติบโตของแขนขา

แขนขาบนและล่างแต่ละข้างเริ่มพัฒนาเป็นป่องเล็ก ๆ ที่เรียกว่า a กิ่งก้านตาซึ่งปรากฏที่ด้านข้างของตัวอ่อนระยะแรก ตาของรยางค์บนปรากฏขึ้นเมื่อใกล้สิ้นสุดสัปดาห์ที่สี่ของการพัฒนา โดยที่ตาของรยางค์ล่างปรากฏขึ้นหลังจากนั้นไม่นาน (รูปที่ 1)

ในขั้นต้น ตาของกิ่งประกอบด้วยแกนของเยื่อหุ้มเซลล์ที่ปกคลุมด้วยชั้นของเอ็กโทเดิร์ม เอ็กโทเดิร์มที่ปลายกิ่งก้านจะหนาขึ้นจนเกิดเป็นหงอนแคบเรียกว่า สันนอกปลายยอด. สันเขานี้กระตุ้น mesenchyme ที่อยู่ข้างใต้ให้ขยายตัวอย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดการเจริญของแขนขาที่กำลังพัฒนา เมื่อกิ่งก้านขยายออก เซลล์ที่อยู่ไกลจากสันเขานอกปลายยอดจะชะลออัตราการแบ่งเซลล์และเริ่มแยกแยะ ด้วยวิธีนี้ แขนขาจะพัฒนาตามแนวแกนส่วนปลายถึงส่วนปลาย

ในช่วงสัปดาห์ที่ 6 ของการพัฒนา ปลายส่วนปลายของตาบนและล่างจะขยายและแผ่ออกเป็นรูปไม้พาย บริเวณนี้จะกลายเป็นมือหรือเท้า บริเวณข้อมือหรือข้อเท้าจะปรากฏเป็นการหดตัวที่ฐานของไม้พาย ไม่นานหลังจากนั้น การหดตัวครั้งที่สองบนกิ่งก้านจะปรากฏขึ้นที่ตำแหน่งในอนาคตของข้อศอกหรือหัวเข่า ภายในไม้พาย พื้นที่ของเนื้อเยื่อเกิดการตายของเซลล์ ทำให้เกิดการแยกระหว่างนิ้วและนิ้วเท้าที่กำลังเติบโต นอกจากนี้ ในช่วงสัปดาห์ที่ 6 ของการพัฒนา mesenchyme ภายในตาของกิ่งเริ่มแยกความแตกต่างออกเป็นกระดูกอ่อนไฮยาลิน ซึ่งจะสร้างแบบจำลองของกระดูกแขนขาในอนาคต

การเจริญเติบโตในช่วงต้นของตาบนและล่างในขั้นต้นมีแขนขาอยู่ในตำแหน่งเพื่อให้บริเวณที่จะกลายเป็นฝ่ามือหรือด้านล่างของเท้าหันไปทางร่างกายตรงกลางโดยให้นิ้วหัวแม่มือหรือหัวแม่ตีนในอนาคตทั้งสองหันไปทาง หัว. ในช่วงสัปดาห์ที่ 7 ของการพัฒนา แขนส่วนบนจะหมุนไปทางด้านข้าง 90 องศา เพื่อให้ฝ่ามือหันไปข้างหน้าและนิ้วหัวแม่มือชี้ไปทางด้านข้าง ในทางตรงกันข้าม รยางค์ที่ต่ำกว่าจะหมุนอยู่ตรงกลาง 90 องศา จึงนำหัวแม่ตีนมาอยู่ตรงกลางของเท้า

ดูแอนิเมชั่นนี้เพื่อติดตามการพัฒนาและการเติบโตของตาของรยางค์บนและล่าง เหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นในวันใดของการพัฒนาของตัวอ่อน: (a) การปรากฏตัวครั้งแรกของตาของรยางค์บน (สันแขนขา); (b) การแบนของแขนขาส่วนปลายให้เป็นแผ่นปิดมือหรือแผ่นวางเท้า และ (c) จุดเริ่มต้นของการหมุนแขนขา?

องค์ประกอบ YouTube ได้รับการยกเว้นจากข้อความเวอร์ชันนี้ คุณสามารถดูออนไลน์ได้ที่นี่: pb.libretexts.org/aapi/?p=228

การแข็งตัวของกระดูกภาคผนวก

กระดูกเอวและแขนขาทั้งหมด ยกเว้นกระดูกไหปลาร้า พัฒนาโดยกระบวนการสร้างกระดูกเอนโดคอนดรัล กระบวนการนี้เริ่มต้นเมื่อ mesenchyme ภายในกิ่งก้านแยกออกเป็นกระดูกอ่อนไฮยาลีนเพื่อสร้างแบบจำลองกระดูกอ่อนสำหรับกระดูกในอนาคต ภายในสัปดาห์ที่สิบสอง ศูนย์การสร้างกระดูกหลักจะปรากฏขึ้นในบริเวณไดอะฟิซิส (เพลา) ของกระดูกยาว เริ่มต้นกระบวนการที่แปลงแบบจำลองกระดูกอ่อนให้เป็นกระดูก ศูนย์สร้างกระดูกที่สองจะปรากฏขึ้นในแต่ละ epiphysis (ปลายขยาย) ของกระดูกเหล่านี้ในภายหลัง โดยปกติหลังคลอด ศูนย์การสร้างกระดูกเชิงกรานหลักและรองจะถูกคั่นด้วยแผ่น epiphyseal ซึ่งเป็นชั้นของกระดูกอ่อนไฮยาลีนที่กำลังเติบโต จานนี้ตั้งอยู่ระหว่างไดอะฟิสิสและอิพิฟิสิสแต่ละอัน มันยังคงเติบโตและมีหน้าที่ทำให้กระดูกยาวขึ้น แผ่น epiphyseal ถูกเก็บรักษาไว้เป็นเวลาหลายปี จนกระทั่งกระดูกถึงขนาดสุดท้าย สำหรับผู้ใหญ่ ซึ่งเวลาที่แผ่น epiphyseal หายไปและ epiphysis จะหลอมรวมเข้ากับ diaphysis (ค้นหาเนื้อหาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างกระดูกในบทเกี่ยวกับเนื้อเยื่อกระดูก)

กระดูกขนาดเล็ก เช่น phalanges จะพัฒนาศูนย์สร้างกระดูกรองเพียงแห่งเดียวและจะมีแผ่น epiphyseal เพียงแผ่นเดียว กระดูกขนาดใหญ่ เช่น กระดูกโคนขา จะพัฒนาศูนย์สร้างกระดูกทุติยภูมิหลายแห่ง โดยมีแผ่น epiphyseal ที่เกี่ยวข้องกับศูนย์รองแต่ละจุด ดังนั้นการแข็งตัวของกระดูกโคนขาจะเริ่มขึ้นในปลายสัปดาห์ที่เจ็ดด้วยการปรากฏตัวของศูนย์การสร้างกระดูกพรุนหลักในไดอะฟิซิสซึ่งจะขยายตัวอย่างรวดเร็วเพื่อสร้างกระดูกให้แข็งตัวก่อนเกิด ศูนย์สร้างกระดูกรองพัฒนาในเวลาต่อมา

การแข็งตัวของส่วนปลายของกระดูกโคนขาเพื่อสร้างกระดูกอ่อนและเส้นเอ็นของกระดูกสะโพก (Epicondyles) เริ่มขึ้นก่อนเกิดไม่นาน ศูนย์สร้างกระดูกรองยังปรากฏในหัวกระดูกต้นขาในช่วงปลายปีแรกหลังคลอด ใน trochanter ที่ใหญ่กว่าในช่วงปีที่สี่ และใน trochanter ที่น้อยกว่าอายุระหว่าง 9 ถึง 10 ปี เมื่อบริเวณเหล่านี้ถูกทำให้แข็งตัวแล้ว การหลอมรวมของพวกมันกับไดอะฟิสิสและการหายตัวไปของเพลต epiphyseal แต่ละแผ่นจะทำตามลำดับที่กลับกัน ดังนั้น trochanter ที่น้อยกว่าจะเป็นคนแรกที่หลอมรวม การทำเช่นนี้เมื่อเริ่มเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ (อายุประมาณ 11 ปี) ตามด้วย trochanter ที่ยิ่งใหญ่กว่าประมาณ 1 ปีต่อมา

หัวกระดูกต้นขาจะหลอมรวมระหว่างอายุ 14-17 ปี ในขณะที่ส่วนปลายของกระดูกโคนขาจะเป็นส่วนสุดท้ายที่จะหลอมรวม ระหว่างอายุ 16-19 ปี ความรู้เกี่ยวกับอายุที่แผ่น epiphyseal ต่างๆ หายไปมีความสำคัญในการตีความภาพเอ็กซ์เรย์ของเด็ก เนื่องจากกระดูกอ่อนของแผ่น epiphyseal มีความหนาแน่นน้อยกว่ากระดูก แผ่นจึงจะปรากฏเป็นสีดำในภาพรังสี ดังนั้นแผ่น epiphyseal ปกติอาจถูกเข้าใจผิดว่าเป็นกระดูกหัก

กระดูกไหปลาร้าเป็นกระดูกโครงกระดูกส่วนต่อหนึ่งที่ไม่พัฒนาผ่านขบวนการสร้างกระดูกเอ็นโดคอนดรัล กระดูกไหปลาร้าพัฒนาผ่านกระบวนการสร้างกระดูกแข็งในเยื่อหุ้มเซลล์ ในระหว่างกระบวนการนี้ เซลล์มีเซนไคม์จะแยกความแตกต่างโดยตรงไปยังเซลล์ที่ผลิตกระดูก ซึ่งผลิตกระดูกไหปลาร้าโดยตรง โดยไม่ต้องสร้างแบบจำลองกระดูกอ่อนก่อน เนื่องจากการผลิตกระดูกในระยะเริ่มต้นนี้ กระดูกไหปลาร้าจึงเป็นกระดูกชิ้นแรกของร่างกายที่เริ่มกระบวนการสร้างกระดูกแข็ง โดยมีศูนย์การสร้างกระดูกปรากฏขึ้นในช่วงสัปดาห์ที่ห้าของการพัฒนา อย่างไรก็ตาม การสร้างกระดูกไหปลาร้าจะยังไม่สมบูรณ์จนถึงอายุ 25 ปี

ลองมัน

ตีนปุกหรือที่เรียกว่า talipes เป็นโรคที่มีมา แต่กำเนิด (ปัจจุบันที่เกิด) ที่ไม่ทราบสาเหตุและเป็นความผิดปกติที่พบบ่อยที่สุดของรยางค์ล่าง ส่งผลต่อเท้าและข้อเท้า ทำให้เท้าบิดเข้าด้านในเป็นมุมแหลมเหมือนหัวไม้กอล์ฟ (ภาพที่ 2) ตีนปุกมีความถี่ประมาณ 1 ในทุก ๆ 1,000 การเกิดและมีโอกาสเกิดในเด็กผู้ชายเป็นสองเท่าเช่นเดียวกับในเด็กผู้หญิง ใน 50 เปอร์เซ็นต์ของกรณีเท้าทั้งสองข้างได้รับผลกระทบ

เมื่อแรกเกิด เด็กที่มีตีนปุกจะหันส้นเท้าเข้าด้านในและเท้าหน้าบิดจนด้านข้างของเท้าหันไปทางด้านล่าง มักเกิดจากเอ็นหรือกล้ามเนื้อขาติดกับเท้าที่สั้นหรือแน่นอย่างผิดปกติ สิ่งเหล่านี้ดึงเท้าเข้าสู่ตำแหน่งที่ผิดปกติส่งผลให้กระดูกผิดรูป อาการอื่นๆ อาจรวมถึงการงอข้อเท้าซึ่งยกส้นเท้าและส่วนโค้งของเท้าที่สูงมาก เนื่องจากเท้าที่ได้รับผลกระทบมีระยะการเคลื่อนไหวที่จำกัด จึงเป็นเรื่องยากที่จะวางเท้าให้อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง นอกจากนี้ เท้าที่ได้รับผลกระทบอาจสั้นกว่าปกติ และกล้ามเนื้อน่องมักจะด้อยพัฒนาในด้านที่ได้รับผลกระทบ แม้จะมีลักษณะที่ปรากฏ แต่ก็ไม่ใช่อาการเจ็บปวดสำหรับทารกแรกเกิด อย่างไรก็ตาม ต้องรักษาตั้งแต่เนิ่นๆ เพื่อหลีกเลี่ยงความเจ็บปวดในอนาคตและการเดินบกพร่อง

แม้ว่าสาเหตุของตีนปุกจะไม่ทราบสาเหตุ (ไม่ทราบ) หลักฐานบ่งชี้ว่าตำแหน่งของทารกในครรภ์ภายในมดลูกไม่ใช่ปัจจัยสนับสนุน ปัจจัยทางพันธุกรรมมีส่วนเกี่ยวข้องเพราะตีนปุกมีแนวโน้มที่จะทำงานภายในครอบครัว การสูบบุหรี่ระหว่างตั้งครรภ์มีความเชื่อมโยงกับการพัฒนาของตีนปุก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในครอบครัวที่มีประวัติตีนปุก

ก่อนหน้านี้ตีนปุกต้องผ่าตัดใหญ่ ปัจจุบัน ร้อยละ 90 ของผู้ป่วยรักษาได้สำเร็จโดยไม่ต้องผ่าตัดโดยใช้เทคนิคการหล่อแบบแก้ไขแบบใหม่ โอกาสที่ดีที่สุดสำหรับการฟื้นตัวเต็มที่นั้นต้องเริ่มการรักษาตีนปุกในช่วง 2 สัปดาห์แรกหลังคลอด การหล่อแบบแก้ไขจะค่อยๆ เหยียดเท้า ตามด้วยการใช้เฝือกจับเพื่อให้เท้าอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม การยืดกล้ามเนื้อและการหล่อนี้จะทำซ้ำทุกสัปดาห์เป็นเวลาหลายสัปดาห์ ในกรณีที่รุนแรง อาจต้องผ่าตัดด้วย หลังจากนั้นโดยทั่วไปเท้าจะอยู่ในเฝือกเป็นเวลา 6 ถึง 8 สัปดาห์ หลังจากที่ถอดเฝือกออกหลังการรักษาทั้งทางศัลยกรรมและไม่ผ่าตัด เด็กจะต้องใส่เฝือกนอกเวลา (ตอนกลางคืน) นานถึง 4 ปี นอกจากนี้จะมีการกำหนดแบบฝึกหัดพิเศษและเด็กจะต้องสวมรองเท้าพิเศษด้วย การดูแลอย่างใกล้ชิดโดยผู้ปกครองและการปฏิบัติตามคำแนะนำหลังการผ่าตัดมีความจำเป็นในการลดความเสี่ยงของการกำเริบของโรค

แม้จะมีปัญหาเหล่านี้ การรักษาตีนปุกมักจะประสบความสำเร็จ และเด็กจะเติบโตขึ้นมาเพื่อใช้ชีวิตที่ปกติและกระฉับกระเฉง ตัวอย่างมากมายของบุคคลที่เกิดมาพร้อมกับตีนปุกที่ประสบความสำเร็จในอาชีพการงาน ได้แก่ ดัดลีย์ มัวร์ (นักแสดงตลกและนักแสดง), Damon Wayans (นักแสดงตลกและนักแสดง), Troy Aikman (กองหลังแชมป์ซูเปอร์โบวล์ 3 สมัย), Kristi Yamaguchi (ผู้ชนะเลิศเหรียญทองโอลิมปิก) ในการเล่นสเก็ตลีลา), Mia Hamm (ผู้ชนะเลิศเหรียญทองโอลิมปิกสองครั้งในฟุตบอล) และ Charles Woodson (ถ้วยรางวัล Heisman และผู้ชนะ Super Bowl)


ข้อต่อในโครงกระดูกภาคผนวก: กลไกการพัฒนาและอิทธิพลทางวิวัฒนาการ

ข้อต่อเป็นกลุ่มของโครงสร้างโครงกระดูกที่หลากหลาย และการกำเนิดของพวกมัน morphogenesis และการจัดหาเนื้อเยื่อพิเศษทำให้นักชีววิทยาสนใจมานานหลายทศวรรษ เราทบทวนการศึกษาที่ผ่านมาและเมื่อเร็วๆ นี้ในแง่มุมที่สำคัญของการพัฒนาร่วมกัน รวมถึงบทบาทของอินเตอร์โซนและการสร้างรูปร่างของกระดูกอ่อนข้อ การศึกษาได้จัดทำเอกสารข้อกำหนดของเซลล์ระหว่างโซนในการเริ่มต้นและการก่อตัวของข้อต่อแขนขาส่วนใหญ่ (ถ้าไม่ใช่ทั้งหมด) เราเน้นการศึกษาเหล่านี้และรายงานการทดลองผ่าแยกระหว่างโซนในตัวอ่อนของไก่ที่มีรายละเอียดมากขึ้น กระดูกอ่อนข้อได้รับความสนใจเป็นพิเศษมาโดยตลอด เนื่องจากสถาปัตยกรรมที่ซับซ้อนและฟีโนไทป์ และความสำคัญในการทำงานของข้อต่อในระยะยาว เราให้ความสนใจเป็นพิเศษกับกลไกที่กระดูกอ่อนข้อของทารกแรกเกิดเติบโตและหนาขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป และในที่สุดก็ได้โครงสร้างแบบหลายโซนและจะพอดีกับกลไกในผู้ใหญ่ การศึกษาเหล่านี้และอื่น ๆ อยู่ในบริบทของชีววิทยาวิวัฒนาการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงอย่างมากในการจัดระเบียบข้อต่อแขนขาระหว่างการเปลี่ยนจากสัตว์น้ำไปสู่สิ่งมีชีวิตบนบก เราอธิบายการศึกษาก่อนหน้านี้ และรวมข้อมูลใหม่เกี่ยวกับข้อเข่าของ axolotls ในน้ำ ซึ่งแตกต่างจากการศึกษาในสัตว์มีกระดูกสันหลังที่สูงกว่า ซึ่งไม่มีโพรงอากาศ ซึ่งเต็มไปด้วยเนื้อเยื่อเส้นใยแข็งและมีลักษณะคล้ายแอมฟิอาร์โทรส เราแสดงให้เห็นว่าเมื่อ axolotls แปรสภาพเป็นชีวิตบนบก เนื้อเยื่อภายในข้อเข่าของพวกมันจะเบาบางและดูเหมือนยืดหยุ่นมากขึ้น และกระดูกอ่อนข้อต่อจะแตกต่างออกไปและได้รับเครื่องหมายน้ำขึ้น กล่าวโดยสรุป มีความก้าวหน้าอย่างมากในการทำความเข้าใจการพัฒนาข้อต่อแขนขา การตอบสนองทางชีวภาพ และอิทธิพลของวิวัฒนาการ แม้ว่าจะมีหลายอย่างที่ยังไม่ชัดเจน ความก้าวหน้าในอนาคตในสาขาเหล่านี้ควรนำไปสู่การสร้างเครื่องมือทางชีววิทยาด้านพัฒนาการใหม่ ๆ เพื่อซ่อมแซมและสร้างเนื้อเยื่อข้อต่อในสภาวะเฉียบพลันและเรื้อรัง

คำสำคัญ: กระดูกอ่อนข้อ วิวัฒนาการร่วม ข้อต่อแขนขา ข้อต่อไขข้อ Morphogenesis

© 2019 Elsevier Inc. สงวนลิขสิทธิ์

ตัวเลข

อินเตอร์โซนเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับ...

interzone เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการสร้างข้อต่อแขนขา ระยะที่ 25–26 ตัวอ่อนลูกไก่ ใน…

โครงสร้างเนื้อเยื่อและการแสดงออกของยีน...

โครงสร้างเนื้อเยื่อและการแสดงออกของยีนในการพัฒนากระดูกอ่อนข้อหน้าแข้งในลูกไก่และ...

เส้นเวลาของวิวัฒนาการของสัตว์มีกระดูกสันหลังผ่าน...

เส้นเวลาของวิวัฒนาการของสัตว์มีกระดูกสันหลังผ่านการเปลี่ยนจากครีบไปยังแขนขา เส้นทึบและเส้นประแสดงถึง...

กระดูกอ่อน epiphyseal เปลี่ยนแปลงตามการปรับตัว...

กระดูกอ่อน epiphyseal เปลี่ยนแปลงโดยการปรับตัวให้เข้ากับชีวิตบนบกในซาลาแมนเดอร์ axolotl ที่แปรสภาพเองตามธรรมชาติ...

การเปลี่ยนแปลงเนื้อเยื่อภายในข้อระหว่างสัตว์น้ำ...

การดัดแปลงเนื้อเยื่อภายในข้อต่อระหว่างการเปลี่ยนแปลงในน้ำสู่บนบกในซาลาแมนเดอร์ axolotl ภาพจาก…


โครงกระดูกของคุณสำคัญแค่ไหน? คุณสามารถจินตนาการถึงร่างกายของคุณโดยปราศจากมันได้หรือไม่? คุณจะเป็นกองของกล้ามเนื้อและอวัยวะภายในที่สั่นคลอน และคุณจะไม่สามารถเคลื่อนไหวได้

โครงกระดูกมนุษย์ที่โตเต็มวัยมีกระดูก 206 ชิ้น ซึ่งบางชิ้นมีชื่อด้านล่าง (Figurebelow) กระดูกประกอบด้วยเนื้อเยื่อที่มีชีวิต ประกอบด้วยเนื้อเยื่อหลายชนิด กระดูกอ่อนซึ่งเป็นเนื้อเยื่อเกี่ยวพันหนาแน่นที่ส่วนปลายของกระดูกและทำจากเส้นใยโปรตีนที่เหนียว กระดูกอ่อนสร้างพื้นผิวที่เรียบสำหรับการเคลื่อนไหวของกระดูกที่อยู่ติดกันเช่นกระดูกของหัวเข่า

เอ็น ทำจากเส้นใยโปรตีนที่เหนียวและเชื่อมต่อกระดูกเข้าด้วยกัน กระดูก กระดูกอ่อน และเอ็นของคุณประกอบขึ้นเป็น ระบบโครงกระดูก.

รูป (PageIndex<1>): ระบบโครงร่างประกอบด้วยกระดูก กระดูกอ่อน และเอ็น ระบบโครงกระดูกมีหน้าที่สำคัญหลายอย่างในร่างกายของคุณ กระดูกอะไรปกป้องหัวใจและปอด? สิ่งที่ปกป้องสมอง?

หน้าที่ของกระดูก

ระบบโครงกระดูกของคุณให้รูปร่างและรูปร่างแก่ร่างกายของคุณ แต่ก็มีบทบาทสำคัญอื่นๆ ด้วย หน้าที่หลักของระบบโครงกระดูก ได้แก่ :

 • สนับสนุน. โครงกระดูกรองรับร่างกายต้านแรงโน้มถ่วง หมายความว่าคุณจะไม่ล้มลงเมื่อยืนขึ้น กระดูกขนาดใหญ่ของรยางค์ล่างรองรับส่วนที่เหลือของร่างกายเมื่อยืน
 • การป้องกัน โครงกระดูกรองรับและปกป้องอวัยวะที่อ่อนนุ่มของร่างกาย ตัวอย่างเช่น กะโหลกศีรษะล้อมรอบสมองเพื่อป้องกันการบาดเจ็บ กระดูกซี่โครงช่วยปกป้องหัวใจและปอด
 • ความเคลื่อนไหว. กระดูกทำงานร่วมกับกล้ามเนื้อเพื่อขยับร่างกาย
 • ทำให้เซลล์เม็ดเลือด เซลล์เม็ดเลือดส่วนใหญ่สร้างขึ้นภายในกระดูกบางชนิด
 • พื้นที่จัดเก็บ. กระดูกเก็บแคลเซียม พวกเขามีแคลเซียมมากกว่าอวัยวะอื่น แคลเซียมจะถูกปล่อยออกจากกระดูกเมื่อระดับแคลเซียมในเลือดลดลงต่ำเกินไป แร่ธาตุ ฟอสฟอรัส ยังสะสมอยู่ในกระดูก

โครงสร้างของกระดูก

กระดูกมีรูปร่างและขนาดต่างกัน แต่กระดูกทั้งหมดทำจากวัสดุเดียวกัน กระดูกเป็นอวัยวะ และจำได้ว่าอวัยวะประกอบด้วยเนื้อเยื่อสองประเภทขึ้นไป

เนื้อเยื่อกระดูกสองประเภทหลักคือกระดูกกะทัดรัดและกระดูกเป็นรูพรุน (Figurebelow)

 • กระดูกกระชับ ประกอบเป็นชั้นนอกของกระดูกที่หนาแน่น
 • กระดูกพรุน พบที่ศูนย์กลางของกระดูกและมีน้ำหนักเบาและมีรูพรุนมากกว่ากระดูกที่มีขนาดกะทัดรัด

กระดูกดูแข็ง เงา และขาว เพราะถูกปกคลุมด้วยชั้นที่เรียกว่า เชิงกราน. กระดูกจำนวนมากยังมีเนื้อเยื่อเกี่ยวพันที่เรียกว่า ไขกระดูก ในรูขุมขนของกระดูกที่เป็นรูพรุน ไขกระดูกเป็นที่ที่สร้างเซลล์เม็ดเลือด

รูป (PageIndex<2>): กระดูกประกอบด้วยเนื้อเยื่อประเภทต่างๆ

การเจริญเติบโตของกระดูก

ในช่วงต้นของการพัฒนามนุษย์ โครงกระดูกประกอบด้วยกระดูกอ่อนและเนื้อเยื่อเกี่ยวพันเท่านั้น ณ จุดนี้โครงกระดูกมีความยืดหยุ่นสูง เมื่อทารกในครรภ์พัฒนา กระดูกแข็งก็เริ่มเข้ามาแทนที่กระดูกอ่อน และโครงกระดูกก็เริ่มแข็งตัว อย่างไรก็ตาม กระดูกอ่อนไม่ได้ถูกแทนที่ด้วยกระดูกทั้งหมด กระดูกอ่อนยังคงอยู่ในหลายตำแหน่งในร่างกาย รวมถึงข้อต่อ โครงซี่โครง หู และปลายจมูก

ทารกเกิดมาพร้อมกับโซนกระดูกอ่อนในกระดูกที่ทำให้กระดูกเจริญเติบโตได้ พื้นที่เหล่านี้เรียกว่า แผ่นเจริญเติบโต, ให้กระดูกเจริญเติบโตได้นานขึ้นเมื่อเด็กโตขึ้น เมื่อถึงเวลาที่เด็กมีอายุประมาณ 18 ถึง 25 ปี กระดูกอ่อนทั้งหมดในแผ่นเจริญเติบโตจะถูกแทนที่ด้วยกระดูก สิ่งนี้จะหยุดกระดูกไม่ให้เติบโตอีกต่อไป แม้ว่ากระดูกจะหยุดยาวในวัยผู้ใหญ่ตอนต้น แต่ก็สามารถเพิ่มความหนาได้ตลอดชีวิต ความหนานี้เกิดขึ้นจากการตอบสนองต่อความเครียดจากการทำงานของกล้ามเนื้อที่เพิ่มขึ้นและจากการออกกำลังกายแบบยกน้ำหนัก

วันศุกร์วิทยาศาสตร์: กระโดดใน Jerboas

มันเป็นมันฝรั่งบนไม้จิ้มฟัน! ไม่ มันเป็นบะหมี่กระโดด! ทีเร็กซ์ หนูขนฟู! ไม่ว่าคุณจะมองไปทางไหน jerboas ก็น่ารักพอๆ กับที่มันมา สัตว์เลื้อยคลานที่น่ารักเหล่านี้กระเด้งไปมาบนขาที่ยาวและสปริงตัวได้ - อวัยวะที่อาจช่วยให้เราเข้าใจได้ดีขึ้นและอาจควบคุมการเติบโตของกระดูกมนุษย์


8.5 การพัฒนาโครงกระดูกภาคผนวก

Embryological โครงกระดูกภาคผนวกเกิดขึ้นจาก mesenchyme ซึ่งเป็นเนื้อเยื่อของตัวอ่อนชนิดหนึ่งที่สามารถแยกความแตกต่างออกเป็นเนื้อเยื่อหลายประเภทรวมถึงเนื้อเยื่อกระดูกหรือกล้ามเนื้อ Mesenchyme ก่อให้เกิดกระดูกของแขนขาบนและล่างตลอดจนสายรัดหน้าอกและกระดูกเชิงกราน การพัฒนาของแขนขาเริ่มขึ้นเมื่อใกล้สิ้นสุดสัปดาห์ตัวอ่อนที่สี่ โดยแขนขาด้านบนปรากฏขึ้นก่อน หลังจากนั้น การพัฒนาของแขนขาบนและแขนขาล่างมีรูปแบบที่คล้ายคลึงกัน โดยที่แขนขาล่างจะล้าหลังแขนขาบนสองสามวัน

การเจริญเติบโตของแขนขา

แขนขาบนและล่างแต่ละข้างในขั้นต้นพัฒนาเป็นป่องเล็ก ๆ ที่เรียกว่ากิ่งตา ซึ่งปรากฏที่ด้านข้างของตัวอ่อนระยะแรก ตาของรยางค์บนจะปรากฏขึ้นเมื่อใกล้สิ้นสุดสัปดาห์ที่สี่ของการพัฒนา โดยที่ตาของรยางค์ล่างจะปรากฏขึ้นหลังจากนั้นไม่นาน (รูปที่ 8.20)

ในขั้นต้น ตาของกิ่งประกอบด้วยแกนของเยื่อหุ้มเซลล์ที่ปกคลุมด้วยชั้นของเอ็กโทเดิร์ม เอ็กโทเดิร์มที่ปลายกิ่งก้านจะหนาขึ้นจนกลายเป็นยอดแคบที่เรียกว่าสันนอกชั้นยอด สันเขานี้กระตุ้น mesenchyme ที่อยู่ข้างใต้ให้ขยายตัวอย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดการเจริญของแขนขาที่กำลังพัฒนา เมื่อกิ่งก้านขยายออก เซลล์ที่อยู่ไกลจากสันเขานอกปลายยอดจะชะลออัตราการแบ่งเซลล์และเริ่มแยกแยะ ด้วยวิธีนี้ แขนขาจะพัฒนาไปตามแกนส่วนปลายถึงส่วนปลาย

ในช่วงสัปดาห์ที่ 6 ของการพัฒนา ปลายส่วนปลายของตาบนและล่างจะขยายและแผ่ออกเป็นรูปไม้พาย บริเวณนี้จะกลายเป็นมือหรือเท้า บริเวณข้อมือหรือข้อเท้าจะปรากฏเป็นการหดตัวที่ฐานของไม้พาย ไม่นานหลังจากนั้น การหดตัวครั้งที่สองบนกิ่งก้านจะปรากฏขึ้นที่ตำแหน่งในอนาคตของข้อศอกหรือหัวเข่า ภายในไม้พาย พื้นที่ของเนื้อเยื่อเกิดการตายของเซลล์ ทำให้เกิดการแยกระหว่างนิ้วและนิ้วเท้าที่กำลังเติบโต นอกจากนี้ ในช่วงสัปดาห์ที่ 6 ของการพัฒนา mesenchyme ภายในตาของกิ่งเริ่มแยกความแตกต่างออกเป็นกระดูกอ่อนไฮยาลิน ซึ่งจะสร้างแบบจำลองของกระดูกแขนขาในอนาคต

การเจริญเติบโตในช่วงต้นของตาบนและล่างในขั้นต้นมีแขนขาอยู่ในตำแหน่งเพื่อให้บริเวณที่จะกลายเป็นฝ่ามือหรือด้านล่างของเท้าหันไปทางร่างกายตรงกลางโดยให้นิ้วหัวแม่มือหรือหัวแม่ตีนในอนาคตทั้งสองหันไปทาง หัว. ในช่วงสัปดาห์ที่ 7 ของการพัฒนา แขนส่วนบนจะหมุนไปทางด้านข้าง 90 องศา เพื่อให้ฝ่ามือหันไปข้างหน้าและนิ้วหัวแม่มือชี้ไปทางด้านข้าง ในทางตรงกันข้าม รยางค์ที่ต่ำกว่าจะหมุนอยู่ตรงกลาง 90 องศา จึงนำหัวแม่ตีนมาอยู่ตรงกลางของเท้า

ลิงค์แบบโต้ตอบ

ดูแอนิเมชั่นนี้เพื่อติดตามการพัฒนาและการเติบโตของตาของรยางค์บนและล่าง เหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นในวันใดของการพัฒนาของตัวอ่อน: (a) การปรากฏตัวครั้งแรกของตาของรยางค์บน (สันแขนขา) (b) การแบนของแขนขาส่วนปลายเพื่อสร้าง handplate หรือ footplate และ (c) จุดเริ่มต้นของการหมุนของแขนขา?

การแข็งตัวของกระดูกภาคผนวก

กระดูกเอวและแขนขาทั้งหมด ยกเว้นกระดูกไหปลาร้า พัฒนาโดยกระบวนการสร้างกระดูกเอนโดคอนดรัล กระบวนการนี้เริ่มต้นเมื่อ mesenchyme ภายในกิ่งก้านแยกออกเป็นกระดูกอ่อนไฮยาลีนเพื่อสร้างแบบจำลองกระดูกอ่อนสำหรับกระดูกในอนาคต ภายในสัปดาห์ที่สิบสอง ศูนย์การสร้างกระดูกหลักจะปรากฏขึ้นในบริเวณไดอะฟิซิส (เพลา) ของกระดูกยาว เริ่มต้นกระบวนการที่แปลงแบบจำลองกระดูกอ่อนให้เป็นกระดูก ศูนย์สร้างกระดูกที่สองจะปรากฏขึ้นในแต่ละ epiphysis (ปลายขยาย) ของกระดูกเหล่านี้ในภายหลัง โดยปกติหลังคลอด ศูนย์การสร้างกระดูกเชิงกรานหลักและรองจะถูกคั่นด้วยแผ่น epiphyseal ซึ่งเป็นชั้นของกระดูกอ่อนไฮยาลีนที่กำลังเติบโต จานนี้ตั้งอยู่ระหว่างไดอะฟิสิสและอิพิฟิสิสแต่ละอัน มันยังคงเติบโตและมีหน้าที่ทำให้กระดูกยาวขึ้น แผ่น epiphyseal ถูกเก็บรักษาไว้เป็นเวลาหลายปี จนกระทั่งกระดูกถึงขนาดสุดท้าย สำหรับผู้ใหญ่ ซึ่งเวลาที่แผ่น epiphyseal หายไปและ epiphysis จะหลอมรวมเข้ากับ diaphysis (ค้นหาเนื้อหาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างกระดูกในบทเกี่ยวกับเนื้อเยื่อกระดูก)

กระดูกขนาดเล็ก เช่น phalanges จะพัฒนาศูนย์สร้างกระดูกทุติยภูมิเพียงแห่งเดียวและจะมีแผ่น epiphyseal เพียงแผ่นเดียว กระดูกขนาดใหญ่ เช่น กระดูกโคนขา จะพัฒนาศูนย์สร้างกระดูกทุติยภูมิหลายแห่ง โดยมีแผ่น epiphyseal ที่เกี่ยวข้องกับศูนย์รองแต่ละจุด ดังนั้นการสร้างกระดูกของกระดูกโคนขาจะเริ่มขึ้นในปลายสัปดาห์ที่เจ็ดด้วยการปรากฏตัวของศูนย์สร้างกระดูกหลักในไดอะฟิซิสซึ่งจะขยายตัวอย่างรวดเร็วเพื่อสร้างกระดูกให้แข็งตัวก่อนเกิด ศูนย์สร้างกระดูกรองพัฒนาในเวลาต่อมา การสร้างกระดูกส่วนปลายของกระดูกโคนขาเพื่อสร้างกระดูกอ่อนและกระดูกส่วนปลาย (Epicondyles) เริ่มขึ้นก่อนเกิดไม่นาน ศูนย์สร้างกระดูกรองยังปรากฏในหัวกระดูกต้นขาในช่วงปลายปีแรกหลังคลอด ใน trochanter ที่ใหญ่กว่าในช่วงปีที่สี่ และใน trochanter ที่น้อยกว่าอายุระหว่าง 9 ถึง 10 ปี เมื่อบริเวณเหล่านี้ถูกทำให้แข็งตัวแล้ว การหลอมรวมของพวกมันกับไดอะฟิสิสและการหายตัวไปของเพลต epiphyseal แต่ละแผ่นจะทำตามลำดับที่กลับกัน ดังนั้น trochanter ที่น้อยกว่าจะเป็นคนแรกที่หลอมรวม การทำเช่นนี้เมื่อเริ่มเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ (อายุประมาณ 11 ปี) ตามด้วย trochanter ที่ยิ่งใหญ่กว่าประมาณ 1 ปีต่อมา หัวกระดูกต้นขาจะหลอมรวมระหว่างอายุ 14-17 ปี ในขณะที่ส่วนปลายของกระดูกโคนขาจะเป็นส่วนสุดท้ายที่จะหลอมรวม ระหว่างอายุ 16-19 ปี ความรู้เกี่ยวกับอายุที่แผ่น epiphyseal ต่างๆ หายไปมีความสำคัญในการตีความภาพเอ็กซ์เรย์ของเด็ก เนื่องจากกระดูกอ่อนของแผ่น epiphyseal มีความหนาแน่นน้อยกว่ากระดูก แผ่นจึงจะปรากฏเป็นสีดำในภาพรังสี ดังนั้นแผ่น epiphyseal ปกติอาจถูกเข้าใจผิดว่าเป็นกระดูกหัก

กระดูกไหปลาร้าเป็นกระดูกโครงกระดูกส่วนต่อหนึ่งที่ไม่พัฒนาผ่านขบวนการสร้างกระดูกเอ็นโดคอนดรัล กระดูกไหปลาร้าพัฒนาผ่านกระบวนการสร้างกระดูกแข็งในเยื่อหุ้มเซลล์ ในระหว่างกระบวนการนี้ เซลล์มีเซนไคม์จะแยกความแตกต่างโดยตรงไปยังเซลล์ที่ผลิตกระดูก ซึ่งผลิตกระดูกไหปลาร้าโดยตรง โดยไม่ต้องสร้างแบบจำลองกระดูกอ่อนก่อน เนื่องจากการผลิตกระดูกในระยะเริ่มต้นนี้ กระดูกไหปลาร้าจึงเป็นกระดูกชิ้นแรกของร่างกายที่เริ่มกระบวนการสร้างกระดูกแข็ง โดยมีศูนย์การสร้างกระดูกปรากฏขึ้นในช่วงสัปดาห์ที่ห้าของการพัฒนา อย่างไรก็ตาม การสร้างกระดูกไหปลาร้าจะยังไม่สมบูรณ์จนถึงอายุ 25 ปี

ความผิดปกติของ.

ระบบภาคผนวก: ตีนปุก แต่กำเนิด

ตีนปุกหรือที่เรียกว่า talipes เป็นโรคที่มีมา แต่กำเนิด (ปัจจุบันที่เกิด) ที่ไม่ทราบสาเหตุและเป็นความผิดปกติที่พบบ่อยที่สุดของรยางค์ล่าง ส่งผลต่อเท้าและข้อเท้า ทำให้เท้าบิดเข้าด้านในเป็นมุมแหลมเหมือนหัวไม้กอล์ฟ (ภาพที่ 8.21) ตีนปุกมีความถี่ประมาณ 1 ในทุก ๆ 1,000 การเกิด และมีโอกาสเกิดขึ้นเป็นสองเท่าในเด็กผู้ชายเช่นเดียวกับในเด็กผู้หญิง ใน 50 เปอร์เซ็นต์ของกรณีเท้าทั้งสองข้างได้รับผลกระทบ

เมื่อแรกเกิด เด็กที่มีตีนปุกจะหันส้นเท้าเข้าด้านในและเท้าหน้าบิดจนด้านข้างของเท้าหันไปทางด้านล่าง มักเกิดจากเอ็นหรือกล้ามเนื้อขาติดกับเท้าที่สั้นหรือแน่นอย่างผิดปกติ สิ่งเหล่านี้ดึงเท้าเข้าสู่ตำแหน่งที่ผิดปกติส่งผลให้กระดูกผิดรูป อาการอื่นๆ อาจรวมถึงการงอข้อเท้าซึ่งยกส้นเท้าและส่วนโค้งของเท้าที่สูงมาก เนื่องจากเท้าที่ได้รับผลกระทบมีระยะการเคลื่อนไหวที่จำกัด จึงเป็นเรื่องยากที่จะวางเท้าให้อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง นอกจากนี้ เท้าที่ได้รับผลกระทบอาจสั้นกว่าปกติ และกล้ามเนื้อน่องมักจะด้อยพัฒนาในด้านที่ได้รับผลกระทบ แม้จะมีลักษณะที่ปรากฏ แต่ก็ไม่ใช่อาการเจ็บปวดสำหรับทารกแรกเกิด อย่างไรก็ตาม ต้องรักษาตั้งแต่เนิ่นๆ เพื่อหลีกเลี่ยงความเจ็บปวดในอนาคตและการเดินบกพร่อง

แม้ว่าสาเหตุของตีนปุกจะไม่ทราบสาเหตุ (ไม่ทราบ) หลักฐานบ่งชี้ว่าตำแหน่งของทารกในครรภ์ภายในมดลูกไม่ใช่ปัจจัยสนับสนุน ปัจจัยทางพันธุกรรมมีส่วนเกี่ยวข้องเพราะตีนปุกมีแนวโน้มที่จะทำงานภายในครอบครัว การสูบบุหรี่ในระหว่างตั้งครรภ์มีความเชื่อมโยงกับการพัฒนาของตีนปุก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในครอบครัวที่มีประวัติตีนปุก

ก่อนหน้านี้ตีนปุกต้องผ่าตัดใหญ่ ปัจจุบัน ร้อยละ 90 ของผู้ป่วยรักษาได้สำเร็จโดยไม่ต้องผ่าตัดโดยใช้เทคนิคการหล่อแบบแก้ไขแบบใหม่ โอกาสที่ดีที่สุดสำหรับการฟื้นตัวเต็มที่นั้นต้องเริ่มการรักษาตีนปุกในช่วง 2 สัปดาห์แรกหลังคลอด การหล่อแบบแก้ไขจะค่อยๆ เหยียดเท้า ตามด้วยการใช้เฝือกจับเพื่อให้เท้าอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม การยืดกล้ามเนื้อและการหล่อนี้จะทำซ้ำทุกสัปดาห์เป็นเวลาหลายสัปดาห์ ในกรณีที่รุนแรง อาจต้องผ่าตัดด้วย หลังจากนั้นโดยทั่วไปเท้าจะอยู่ในเฝือกเป็นเวลา 6 ถึง 8 สัปดาห์ หลังจากที่ถอดเฝือกออกหลังการรักษาทั้งทางศัลยกรรมและไม่ผ่าตัด เด็กจะต้องใส่เฝือกนอกเวลา (ตอนกลางคืน) นานถึง 4 ปี นอกจากนี้จะมีการกำหนดแบบฝึกหัดพิเศษและเด็กจะต้องสวมรองเท้าพิเศษด้วย การดูแลอย่างใกล้ชิดโดยผู้ปกครองและการปฏิบัติตามคำแนะนำหลังการผ่าตัดมีความจำเป็นในการลดความเสี่ยงของการกำเริบของโรค

แม้จะมีปัญหาเหล่านี้ การรักษาตีนปุกก็มักจะประสบความสำเร็จ และเด็กจะเติบโตขึ้นมาเพื่อใช้ชีวิตที่ปกติและกระฉับกระเฉง ตัวอย่างมากมายของบุคคลที่เกิดมาพร้อมกับตีนปุกที่ประสบความสำเร็จในอาชีพการงาน ได้แก่ ดัดลีย์ มัวร์ (นักแสดงตลกและนักแสดง), เดมอน วายันส์ (นักแสดงตลกและนักแสดง), ทรอย ไอค์มัน (กองหลังแชมป์ซูเปอร์โบวล์ 3 สมัย), คริสตี้ ยามากูจิ (ผู้ชนะเลิศเหรียญทองโอลิมปิก) ในการเล่นสเก็ตลีลา), Mia Hamm (ผู้ชนะเลิศเหรียญทองโอลิมปิกสองครั้งในฟุตบอล) และ Charles Woodson (ถ้วยรางวัล Heisman และผู้ชนะ Super Bowl)


โครงกระดูกภาคผนวก

โครงกระดูกภาคผนวกประกอบด้วยกระดูก 126 กระดูก 63 กระดูกแต่ละข้าง โครงกระดูกภาคผนวกรวมถึง-
สี่ (4) กระดูกในบริเวณเอวไหล่ (กระดูกไหปลาร้าและสะบักแต่ละข้าง)
กระดูกหก(6)ที่แขนและปลายแขน (กระดูกต้นแขน ท่อนท่อน และรัศมีแต่ละข้าง)
ห้าสิบแปด (58) กระดูกในมือ (กระดูกฝ่ามือ 16, metacarpals 10, phalanges 28 และ sesamoid 4)
กระดูกเชิงกรานสอง (2)
กระดูกแปด (8) ที่ขา (โคนขา กระดูกหน้าแข้ง กระดูกสะบ้า และน่อง)
กระดูกห้าสิบหก (56) ชิ้น (tarsals, metatarsals, phalanges และ sesamoid)


การอภิปราย

เร่งพัฒนาและสร้างความแตกต่าง

ตรวจพบผลกระทบของ T3 จากภายนอกในปลาม้าลายที่บำบัดแล้วในลูกปลาตั้งแต่ระยะแรกเริ่ม ต่างจากการศึกษาก่อนหน้านี้ที่ 22 เราสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงภายนอกในปลาที่อายุน้อยกว่า 5 มม. (3 สัปดาห์หลังการปฏิสนธิ) ตำแหน่งที่ผิดปกติของครีบอกปรากฏขึ้นแล้วในชิ้นงานทดสอบ <4 mm SL เริ่มจาก 4.0 มม. SL เราสังเกตการเสียรูปต่างๆ ในโครงกระดูกหาง ซึ่งรวมถึงระดับต่างๆ ของ scoliosis พวกเขายังถูกตั้งข้อสังเกตโดย Brown (1997) ใน zebrafish และ 11 ใน flatfishes มีแนวโน้มว่าความผิดปกติดังกล่าวเป็นผลมาจากการเร่ง morphogenesis ของโครงสร้างโครงกระดูกและขบวนการสร้างกระดูกในช่วงแรก ซึ่งพบเห็นได้ในการทดลองของเราด้วย รายงานผลการพัฒนาและความผิดปกติที่คล้ายกันสำหรับระบบที่ไม่ใช่กล้ามเนื้อในปลาม้าลายและหนามแอฟริกันในการศึกษาก่อนหน้านี้ 45 อันที่จริงแล้ว การพัฒนาอย่างรวดเร็วและการสร้างความแตกต่างนั้นเป็นที่ทราบกันดีถึงผลกระทบของฮอร์โมนไทรอยด์โดยทั่วไป ได้รับการยืนยันเช่นในปลาหลายชนิด 6,22,54,55,56 , axolotls 22 และสัตว์เลื้อยคลาน 4 ในปลาม้าลายรุ่นทดลองของเรา เราบันทึกการพัฒนาองค์ประกอบไฮเพอร์รัลตั้งแต่ 3.5–3.6 มม. NL ซึ่งอยู่ในความแปรผันของเวลาปกติ 57,58 การพัฒนาเพิ่มเติมของไฮปรัลคอมเพล็กซ์ดำเนินไปอย่างรวดเร็วและมักจะเสร็จสมบูรณ์โดย 4.1 มม. NL ภายในการพัฒนาปกติ มีรายงานว่า hypural สุดท้าย (H5) พัฒนาที่ 5.3 mm TL 59 หรือ 5.0 mm NL 60

แนวโน้มการเร่งความเร็วแบบเดียวกันก็มีอยู่ในการพัฒนากล้ามเนื้อเช่นกัน เส้นใยกล้ามเนื้อแรกที่เติบโตที่บริเวณหน้าท้องของครีบหางถูกสังเกตได้เร็วถึง 3.7 มม. NL เส้นใยกล้ามเนื้อเหล่านี้จะมองเห็นได้ชัดเจนที่ 3.8 มม. NL ในการพัฒนาปกติ ผลพลอยได้ของ flexor caudalis ventralis และ aductor caudalis ventralis มักจะเกิดขึ้นที่ 4.4 mm SL 61 . โดย 4.0 มม. SL กล้ามเนื้อหางที่แท้จริงส่วนใหญ่ถูกสร้างขึ้นแล้วตามที่ระบุไว้ข้างต้น (รูปที่ 6B) ในขณะที่สิ่งนี้เกิดขึ้นที่ 5.5 มม. SL เท่านั้นซึ่งมักจะอยู่ในการพัฒนาปกติ 61 . ที่ 4.9 มม. SL ตัวอย่างที่บำบัดด้วย T3 มี interradialis caudalis ซึ่งมักจะปรากฏที่ 6.4 มม. SL ในการพัฒนาปกติเท่านั้น interfilamenti caudalis dorsalis และ ventralis อยู่ที่ 5.0 มม. SL ในปลาที่ผ่านการบำบัดด้วย T3 (รูปที่ 6D) ในขณะที่อยู่ในสภาวะปกติ ฟีโนไทป์ที่ปรากฏที่ 6.7 มม. SL 61

เกี่ยวกับครีบทวาร เส้นใยกล้ามเนื้อแรกพบในปลาที่ผ่านการบำบัดที่ 4.0 มม. SL (รูปที่ 8A) ในขณะที่การพัฒนาปกติจะปรากฏที่ 5.8 มม. SL 61 ยิ่งไปกว่านั้น ระยะแรกสุดที่กล้ามเนื้อทั้งสามของยูนิต (ตัวสร้าง ตัวกด และตัวเอียง) ก่อตัวขึ้นในหน่วยกล้ามเนื้ออย่างน้อยหนึ่งยูนิตคือ 5.0 มม. SL ในขณะที่ในการพัฒนาปกติ มักจะอยู่ที่ 6.4 มม. SL 61 .

การพัฒนาครีบครีบอกยังเร่งในปลาที่ผ่านการบำบัดด้วย T3 คอมเพล็กซ์ arrector ถูกแบ่งออกเป็น arrector ventralis และ arrector-3 ที่ 4.0 mm SL แล้ว (รูปที่ 10B): มักจะเกิดขึ้นที่ 6.7 mm SL ในการพัฒนาปกติ 61 . ผู้เขียนคนอื่น ๆ ใน zebrafish 22 และปลาแซลมอนยังสังเกตเห็นการสุกเร็วขึ้นของโครงสร้างที่ไม่ใช่กล้ามเนื้อของครีบอก Oncorhynchus keta 54 . ข้อบกพร่องอีกประการหนึ่งในการพัฒนาครีบอกคือการเปลี่ยนแปลงการวางแนวระหว่างการเจริญเติบโตของปลาม้าลาย ในระหว่างการพัฒนาตามปกติ มีการรายงานครีบครีบอกของตัวอ่อนในแนวตั้งโดยอ้างอิงกับแกนลำตัวส่วนหน้าในช่วงสองสัปดาห์แรกของชีวิตของลูกปลา และค่อยๆ หมุนไปอยู่ในตำแหน่งแนวนอนใกล้ในสัปดาห์ที่สาม (5.4–5.8 มม.) ทำเครื่องหมาย การเปลี่ยนไปสู่ระยะผู้ใหญ่ 62 . ในขณะที่เราสังเกตความสมบูรณ์ของครีบอกในแง่ของกล้ามเนื้อ เราไม่ได้สังเกตการหมุนของครีบที่ทำเครื่องหมายไว้ในระหว่างการพัฒนาของปลาที่ผ่านการบำบัดด้วย T3 ยิ่งกว่านั้น ครีบอกถูกหมุนทวนเข็มนาฬิกาอย่างเด่นชัด และคงตำแหน่งของครีบอกนี้ไว้ตลอดระยะหลังของการพัฒนา (รูปที่ 2A)

ควบคู่ไปกับการพัฒนาอย่างรวดเร็วทั่วไปและการสร้างความแตกต่างของโครงสร้างที่กล่าวถึงข้างต้น เรายังสังเกตเห็นผลกระทบที่ลึกซึ้งของ T3 ต่ออัตราการเติบโต ต่างจากประชากรปลาม้าลายที่สังเกตได้จากการทดลองของ Brown 22 ตัวอย่างของเรามีขนาดเล็กลง: สามารถอธิบายได้บางส่วนโดยความโค้งของกระดูกสันหลังและกระดูกสันหลังคดรุนแรงในปลาที่ผ่านการบำบัดของเราบางตัว อันที่จริง ผลของฮอร์โมนไทรอยด์ต่อการเจริญเติบโตยังไม่ชัดเจน T3 is known to act bimodally, i.e. it can enhance anabolic or catabolic metabolisms depending on the dosage 63 . Growth retardations have been reported to occur in different salmon species 54,64 and brown trouts 65 , but numerous authors reported acceleration of growth in various fish and reptiles, e.g. tilapia 66 , carp 67 , milkfish 63 , dwarf gouramy 68 and striped bass 69 , python 70 , and also cessation of molting in snakes 71 . Along with these apparently contradictory results, some authors reported no effect of thyroid hormones in growth and in some other fundamental developmental processes in fish, e.g. in guppy 72 .

Consequences of hyperthyroidism

A great number of parameters determine the effects of thyroid hormones. The age, gender, nutrition, health conditions, physiological state of the animal, and the diet 2 as well as captivity 73 and numerous environmental factors have been shown to influence the activity of the HPT axis, levels of endogenous thyroid hormones, activity of deiodinases, and accessibility of TRs and, therefore, the overall response to thyroid treatments. In poikiloterm animals such as fish, amphibians and reptiles rearing temperatures can alter the metabolic response to thyroid hormones 7,74,75,76,77,78,79,80 . Diurnal and circadian rhythms influence the action of thyroid hormones in fish 81 . Seasonal fluctuations of HPT axis activity, found in snakes, lizards, and turtles 7,73,82 , may also alter the action. All these factors and many others lead to conflicting reports from different laboratories. The effects of thyroid hormone administration are often difficult to compare 63 and manifestation and the final outcome of hyperthyroidism can vary between animals.

In fact, it should be noted that the action of thyroid hormones is largely pleiotropic. A large number of anabolic and catabolic genes can respond to the T3 treatment and contribute to effects on various systems of the organism and its metabolism in general 19,24 . The complexity of the response is also determined by the dose and the nature (synthetic or organic, T3 or T4) of the hormone. These particular qualities make it difficult, if at all possible, to distinguish between different degrees of hyperthyroidism and thyrotoxic state. Thus, all genes involved in a direct interaction with the T3 molecule have their expression consequently altered via other possible pathways (e.g. cortisol, growth hormone, melatonin, and various stress hormones). It has also been shown that certain regulatory regions in the genome can be dramatically remodeled by T3 and, therefore, the expression of neighboring non-T3-regulated genes can also be altered 19 . Recent studies report more than 10 transcriptional factors (and therefore all their downstream genes) to be differentially expressed in fish supplemented with exogenous T3 24 . Almost one hundred genes affected by the hormone are involved in the development of the pectoral fin and 48 genes are involved in development of the notochord 24 . Variation in the sensitivity to thyroid hormones can also be determined by genetic properties of the organism, e.g. a number of mutations have been shown to provide a resistance 31 . Below, we will therefore try to outline some effects that seem to be shared among different species by taking also into account our own observations.

Hyperthyroidism and thyrotoxicosis have been shown to induce weight loss throughout the course of life in humans 83,84,85,86 and other animals 22,87,88,89 . In humans, hyperthyroidism during neonatal period can also lead to the growth retardation 90 . Excess of thyroid hormones in childhood and the juvenile period often leads to the accelerated skeletal development and rapid growth, but the advanced bone age results into the early cessation of growth 91 . Patients with such characteristics have a persistent short stature 91,92 . Untreated hypothyroidism in childhood can lead to the growth arrest and an increased risk of fractures 92 . Importantly, similar effects of thyroid hormones were observed in fish treated with an excessive amount of T3 during our experiments. Accelerated development of skeletal elements resulted in numerous deformations, including scoliosis, fusions of hypural and radial cartilages/bones, and fractures of caudal elements (Figs 3 and 4).

Another prominent symptom of hyperthyroidism in humans is muscular atrophy resulting into the weakness of proximal muscles, loss of muscle mass and subsequent sarcopenia 84,86,93 . The myofibrillar degradation observed in the T3 treated zebrafish studied by us strongly supports the view that myofibrillar content of muscle is often decreased in hyperthyroidism 93 . Within other fishes, in the Japanese flounder Purdichthys olivaceus, it has been shown that thyroid hormones are involved in the transition of muscle proteins during metamorphosis 1 . In rats, thyroid hormones regulate fetal to adult transition of cardiac myosin 94 . These facts suggest that the muscle fiber atrophy that occurred in our T3 treated fish could potentially result from an incorrect reorganization of the larval to adult metabolism. The engagement of thyroid hormones in both anabolic and catabolic pathways also suggests that perturbations in the balance between these two processes can stimulate excessive muscle growth such as the one observed in the dorsal and anal fin folds in our T3 treated zebrafish (Fig. 6C see above).

Importantly, in spite of numerous reports on myopathy, changes in muscle proteins and fiber content, there are no reports of alteration in the topology and specific attachment sites of muscles in human hyperthyroidism 84,86,93 . Our results in fish conform to these observations. Even such drastic changes as the occurrence of an almost complete bifurcation of the caudal fin into dorsal and ventral lobes and/or the atrophy of the tip of the notochord did not alter the specific attachment of muscles, when they were present. This parallels between the pathological development in zebrafish and humans, two clades that are phylogenetically very distant, further support the idea that is the basis of the new sub-field of Evo-Devo that has been developed by us and other researchers recently: Evo-Devo-Path, or Evolutionary Developmental Pathology (see e.g. 95,96,97,98 ). That is, these recent studies have shown that even very distant lineages share similar developmental, evolutionary and developmental patterns, because of the highly constrained character of biological evolution. these recent studies have also stressed that the vast majority of the works on the links between evolution, development and pathology have, unfortunately, focused mainly on osteological or superficial features (e.g., absence of a certain bone, shape of head), with almost no information been available about the muscular system of non-human animals with severe malformations. The present paper is precisely part of an ongoing effort to change this status quo. In particular, it is hoped that the data obtained can be used in future research about, and help in understanding, human hyperthyroidism, by being one of the first detailed studies on how muscle anatomy is affected in the abnormal development of hyperthyroidism. It is therefore also hoped that this paper will further stimulate the development of Evo-Devo-Path, and in particular of myological studies that will contribute to link fields such as comparative anatomy, zoology, evolutionary developmental biology, developmental biology, pathology, and medicine in general.


Development of the Appendicular Skeleton

 • Describe the growth and development of the embryonic limb buds
 • Discuss the appearance of primary and secondary ossification centers

Embryologically, the appendicular skeleton arises from mesenchyme, a type of embryonic tissue that can differentiate into many types of tissues, including bone or muscle tissue. Mesenchyme gives rise to the bones of the upper and lower limbs, as well as to the pectoral and pelvic girdles. Development of the limbs begins near the end of the fourth embryonic week, with the upper limbs appearing first. Thereafter, the development of the upper and lower limbs follows similar patterns, with the lower limbs lagging behind the upper limbs by a few days.

Limb Growth

Each upper and lower limb initially develops as a small bulge called a limb bud, which appears on the lateral side of the early embryo. The upper limb bud appears near the end of the fourth week of development, with the lower limb bud appearing shortly after (Figure 8.20).

Figure 8.20 Embryo at Seven Weeks Limb buds are visible in an embryo at the end of the seventh week of development (embryo derived from an ectopic pregnancy). (credit: Ed Uthman/flickr)

Initially, the limb buds consist of a core of mesenchyme covered by a layer of ectoderm. The ectoderm at the end of the limb bud thickens to form a narrow crest called the apical ectodermal ridge. This ridge stimulates the underlying mesenchyme to rapidly proliferate, producing the outgrowth of the developing limb. As the limb bud elongates, cells located farther from the apical ectodermal ridge slow their rates of cell division and begin to differentiate. In this way, the limb develops along a proximal-to-distal axis.

During the sixth week of development, the distal ends of the upper and lower limb buds expand and flatten into a paddle shape. This region will become the hand or foot. The wrist or ankle areas then appear as a constriction that develops at the base of the paddle. Shortly after this, a second constriction on the limb bud appears at the future site of the elbow or knee. Within the paddle, areas of tissue undergo cell death, producing separations between the growing fingers and toes. Also during the sixth week of development, mesenchyme within the limb buds begins to differentiate into hyaline cartilage that will form models of the future limb bones.

The early outgrowth of the upper and lower limb buds initially has the limbs positioned so that the regions that will become the palm of the hand or the bottom of the foot are facing medially toward the body, with the future thumb or big toe both oriented toward the head. During the seventh week of development, the upper limb rotates laterally by 90 degrees, so that the palm of the hand faces anteriorly and the thumb points laterally. In contrast, the lower limb undergoes a 90-degree medial rotation, thus bringing the big toe to the medial side of the foot.

INTERACTIVE LINK

Watch this animation to follow the development and growth of the upper and lower limb buds. On what days of embryonic development do these events occur: (a) first appearance of the upper limb bud (limb ridge) (b) the flattening of the distal limb to form the handplate or footplate and (c) the beginning of limb rotation?

Ossification of Appendicular Bones

All of the girdle and limb bones, except for the clavicle, develop by the process of endochondral ossification. This process begins as the mesenchyme within the limb bud differentiates into hyaline cartilage to form cartilage models for future bones. By the twelfth week, a primary ossification center will have appeared in the diaphysis (shaft) region of the long bones, initiating the process that converts the cartilage model into bone. A secondary ossification center will appear in each epiphysis (expanded end) of these bones at a later time, usually after birth. The primary and secondary ossification centers are separated by the epiphyseal plate, a layer of growing hyaline cartilage. This plate is located between the diaphysis and each epiphysis. It continues to grow and is responsible for the lengthening of the bone. The epiphyseal plate is retained for many years, until the bone reaches its final, adult size, at which time the epiphyseal plate disappears and the epiphysis fuses to the diaphysis. (Seek additional content on ossification in the chapter on bone tissue.)

Small bones, such as the phalanges, will develop only one secondary ossification center and will thus have only a single epiphyseal plate. Large bones, such as the femur, will develop several secondary ossification centers, with an epiphyseal plate associated with each secondary center. Thus, ossification of the femur begins at the end of the seventh week with the appearance of the primary ossification center in the diaphysis, which rapidly expands to ossify the shaft of the bone prior to birth. Secondary ossification centers develop at later times. Ossification of the distal end of the femur, to form the condyles and epicondyles, begins shortly before birth. Secondary ossification centers also appear in the femoral head late in the first year after birth, in the greater trochanter during the fourth year, and in the lesser trochanter between the ages of 9 and 10 years. Once these areas have ossified, their fusion to the diaphysis and the disappearance of each epiphyseal plate follow a reversed sequence. Thus, the lesser trochanter is the first to fuse, doing so at the onset of puberty (around 11 years of age), followed by the greater trochanter approximately 1 year later. The femoral head fuses between the ages of 14&ndash17 years, whereas the distal condyles of the femur are the last to fuse, between the ages of 16&ndash19 years. Knowledge of the age at which different epiphyseal plates disappear is important when interpreting radiographs taken of children. Since the cartilage of an epiphyseal plate is less dense than bone, the plate will appear dark in a radiograph image. Thus, a normal epiphyseal plate may be mistaken for a bone fracture.

The clavicle is the one appendicular skeleton bone that does not develop via endochondral ossification. Instead, the clavicle develops through the process of intramembranous ossification. During this process, mesenchymal cells differentiate directly into bone-producing cells, which produce the clavicle directly, without first making a cartilage model. Because of this early production of bone, the clavicle is the first bone of the body to begin ossification, with ossification centers appearing during the fifth week of development. However, ossification of the clavicle is not complete until age 25.

DISORDERS OF THE.

Appendicular System: Congenital Clubfoot

Clubfoot, also known as talipes, is a congenital (present at birth) disorder of unknown cause and is the most common deformity of the lower limb. It affects the foot and ankle, causing the foot to be twisted inward at a sharp angle, like the head of a golf club (Figure 8.21). Clubfoot has a frequency of about 1 out of every 1,000 births, and is twice as likely to occur in a male child as in a female child. In 50 percent of cases, both feet are affected.

Figure 8.21 Clubfoot Clubfoot is a common deformity of the ankle and foot that is present at birth. Most cases are corrected without surgery, and affected individuals will grow up to lead normal, active lives. (credit: James W. Hanson)

At birth, children with a clubfoot have the heel turned inward and the anterior foot twisted so that the lateral side of the foot is facing inferiorly, commonly due to ligaments or leg muscles attached to the foot that are shortened or abnormally tight. These pull the foot into an abnormal position, resulting in bone deformities. Other symptoms may include bending of the ankle that lifts the heel of the foot and an extremely high foot arch. Due to the limited range of motion in the affected foot, it is difficult to place the foot into the correct position. Additionally, the affected foot may be shorter than normal, and the calf muscles are usually underdeveloped on the affected side. Despite the appearance, this is not a painful condition for newborns. However, it must be treated early to avoid future pain and impaired walking ability.

Although the cause of clubfoot is idiopathic (unknown), evidence indicates that fetal position within the uterus is not a contributing factor. Genetic factors are involved, because clubfoot tends to run within families. Cigarette smoking during pregnancy has been linked to the development of clubfoot, particularly in families with a history of clubfoot.

Previously, clubfoot required extensive surgery. Today, 90 percent of cases are successfully treated without surgery using new corrective casting techniques. The best chance for a full recovery requires that clubfoot treatment begin during the first 2 weeks after birth. Corrective casting gently stretches the foot, which is followed by the application of a holding cast to keep the foot in the proper position. This stretching and casting is repeated weekly for several weeks. In severe cases, surgery may also be required, after which the foot typically remains in a cast for 6 to 8 weeks. After the cast is removed following either surgical or nonsurgical treatment, the child will be required to wear a brace part-time (at night) for up to 4 years. In addition, special exercises will be prescribed, and the child must also wear special shoes. Close monitoring by the parents and adherence to postoperative instructions are imperative in minimizing the risk of relapse.

Despite these difficulties, treatment for clubfoot is usually successful, and the child will grow up to lead a normal, active life. Numerous examples of individuals born with a clubfoot who went on to successful careers include Dudley Moore (comedian and actor), Damon Wayans (comedian and actor), Troy Aikman (three-time Super Bowl-winning quarterback), Kristi Yamaguchi (Olympic gold medalist in figure skating), Mia Hamm (two-time Olympic gold medalist in soccer), and Charles Woodson (Heisman trophy and Super Bowl winner).


Phylogenetic patterns of skeletal morphometrics and pelvic traits in relation to locomotor mode in frogs

จดหมายโต้ตอบ: M. E. Jorgensen, Ohio Center for Ecology and Evolutionary Studies, Department of Biological Sciences, Ohio University, Athens, OH 45701, USA.

Tel.: 740-597-1913 fax: 740-593-0300

Ohio Center for Ecology and Evolutionary Studies, Department of Biological Sciences, Ohio University, Athens, OH, USA

Ohio Center for Ecology and Evolutionary Studies, Department of Biological Sciences, Ohio University, Athens, OH, USA

จดหมายโต้ตอบ: M. E. Jorgensen, Ohio Center for Ecology and Evolutionary Studies, Department of Biological Sciences, Ohio University, Athens, OH 45701, USA.

Tel.: 740-597-1913 fax: 740-593-0300

Ohio Center for Ecology and Evolutionary Studies, Department of Biological Sciences, Ohio University, Athens, OH, USA

Data deposited at Dryad: doi: 10.5061/dryad.d03nf

เชิงนามธรรม

Frogs are one of the most speciose groups of vertebrate tetrapods (> 6200sp) with a diverse array of locomotor behaviours. Despite the impressive diversity in frog locomotor behaviours, there remains a paucity of information on the relationship between skeletal variation and locomotor mode in frogs and the evolutionary patterns in which these relationships are framed across the frog phylogeny. Our current understanding of the evolution of frog locomotion shows that hopping transitioned into jumping within the Neobatrachia where a variety of pelvic/hindlimb length patterns and locomotor niches have appeared, but this has yet to be studied over a broad taxonomic sample of frogs. Although limb length remains as the primary predictor of leaping performance, pelvic and sacral morphometrics have not been quantified in relation to limb proportions, body size and locomotor mode and previous studies have not sampled more than 24 families. We present a large-scale phylogenetic comparison of skeletal morphometrics in relation to locomotor mode in 188 genera from 37 families. Osteological variation in limb/pelvic girdle morphometrics and pelvic traits that are posited to be associated with locomotor mode were analysed to identify which aspects of the frog skeleton are the best descriptors of locomotor mode. Our results, contrary to previous work, reveal that the greatest axis of variation in frogs is represented by the shape of the sacrum with two pelvic morphologies evident in qualitative and quantitative ancestral trait reconstructions. Limb morphology was not significantly different across most locomotor modes, but we identified several outliers in hindlimb phylomorphospace. Patterns of sacral evolution together with hindlimb length outliers reveal how the general bauplan of this successful group of vertebrate tetrapods is constrained, has radiated and has converged on certain phenotypes to fill an array of locomotor modes.


Appendicular Skeleton Chart

According to the university of the western cape the appendicular skeleton is comprised of the pelvic and shoulder girdles as well as the arms legs feet and hands that attach to them. The appendicular skeleton comes to complete the axial skeleton providing the necessary locomotion that defines us as human beings.

Anatomy Anatomy For Artists

Appendicular Skeleton Reflexology System On The Feet Balancing

Skeleton Chart Free Guna Digitalfuturesconsortium Org

Notes For Teachers Dokument

Bones of the axial skeleton.

Appendicular skeleton chart. The bones that attach each upper limb to the axial skeleton form the pectoral girdle shoulder girdle. The appendicular skeleton includes all of the limb bones plus the bones that unite each limb with the axial skeleton figure 640. Ladyofhats grants anyone the right to use this work for any purpose without any conditions unless such conditions are required by law.

The bones of the human skeleton are divided into two groups. Appendicular skeleton diagram appendicular skeleton system overview stay safe and healthy. The appendicular skeleton holds and supports the limbs of the human body allowing humans to walk and manipulate things.

This work has been released into the public domain by its author ladyofhatsthis applies worldwide. The appendicular skeleton is the portion of the skeleton of vertebrates consisting of the bones that support the appendagesthe appendicular skeleton includes the skeletal elements within the limbs as well as supporting shoulder girdle pectoral and pelvic girdle. The axial skeleton is the central core of the human body housing and protecting its vital organs.

The bones of the appendicular skeleton make up the rest of the skeleton and are so called because they are appendages of the axial skeleton. The human skeleton can be divided up into two parts the axial skeleton which is the central core of the body and the appendicular skeleton which forms the extremities of the arms and legs. The axial skeleton includes all the bones that form bony structures along the bodys long axis.

Without the appendicular skeleton we would not be able to move or do some any fine motor tasks using our well developed superior limbs. We would not be able to dance run or write. The appendicular skeleton includes the.

The word appendicular is the adjective of the noun appendage which itself means a part that is joined to something larger. In some countries this may not be legally possible. The axial skeleton consists.

The clavicle collarbone is an s shaped. Please practice hand washing and social distancing and check out our resources for adapting to these times. Home cancer registration surveillance modules anatomy physiology skeletal system divisions of the skeleton appendicular skeleton 126 bones section menu cancer registration surveillance modules.

The skeletal system consists of 206 named bones that make up the skeleton it is divided into main divisions which are the axial skeleton and the appendicular skeleton it gives the shape to the body and it supports the body weight without the bones you can not stand or sit erect. Simple tasks would be. This consists of two bones the scapula and clavicle figure 641.

Human Skeleton Parts Functions Diagram Facts Britannica

Http Www Cnhs Org Ourpages Auto 2015 9 22 39151002 Axial 20 20appendicular 20skeleton 20joints 20detailed Pdf

Bones Bones Bones Lesson Teachengineering

Extremity Anatomy Archives Page 3 Of 22 Anatomy Note

Lineage Flow Chart For Mammalian Embryonic Development

The Appendicular Skeleton Labelled Anatomy And Physiology

Ncert Class Xi Biology Chapter 20 Locomotion And Movement

Divisions Of The Skeletal System Ck 12 Foundation

Introduction To The Appendicular Skeleton Anatomy And Physiology

Appendicular Skeleton Wikipedia

6 2 Bone Classification Anatomy Physiology

Lippincott Williams Wilkins Atlas Of Anatomy Skeletal System

Pictures Of Appendicular Skeleton Healthiack

Skeletal System Of Human Beings With Diagram

7 1 Divisions Of The Skeletal System Anatomy Physiology

Axial Appendicular Skeleton Skeletal System Anatomy

The Human Skeleton And Bones Interesting And Surprising Facts

Solved 3 Classify Each Of The Bones In The Chart Below A

Skeleton Axial And Appedicular Medical Art Library

Appendicular Skeleton 2 2 2 Human Skeleton By Openstax Page 2 4

El Sistema Esqueletico Human Skeleton Bone Axial Skeleton

Organization Of The Skeleton

Appendicular Skeleton And Axial Skeleton Organization Of The

Human Skeleton Appendicular Skeleton The Skeletal System

Arm Bones Diagram Clipart Best

Lower Appendicular Skeleton

Chapters 7 And 8 The Axial And Appendicular Skeletal Systems

Human Skeletal System Elbow Temaju Kepek Stockfotok Es

Skeletal System Anatomy And Physiology Skeleton Anatomy Anatomy

Skeleton Axial And Appedicular Medical Art Library

28 Diagram Of Appendicular Skeleton File Axial Skeleton

Https Www Mesacc Edu Sites Default Files Pages Section Academic Departments Life Science Bone 20labeling 20exercise Pdf


ATP และการหดตัวของกล้ามเนื้อ

การเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อสั้นลงเกิดขึ้นเมื่อหัวไมโอซินจับกับแอคตินและดึงแอคตินเข้าด้านใน การดำเนินการนี้ต้องใช้พลังงานซึ่งจัดหาโดย ATP ไมโอซินจับกับแอคตินที่จุดจับบนโปรตีนแอคตินทรงกลม Myosin มีจุดยึดเกาะอื่นสำหรับ ATP ซึ่งกิจกรรมของเอนไซม์ย่อยสลาย ATP เป็น ADP โดยปล่อยโมเลกุลและพลังงานของฟอสเฟตอนินทรีย์

การจับ ATP ทำให้ myosin ปล่อย actin ทำให้ actin และ myosin แยกออกจากกัน หลังจากสิ่งนี้เกิดขึ้น ATP ที่ถูกผูกไว้ใหม่จะถูกแปลงเป็น ADP และอนินทรีย์ฟอสเฟต Pผม. เอนไซม์ที่บริเวณจับกับไมโอซินเรียกว่า ATPase พลังงานที่ปล่อยออกมาในระหว่างการไฮโดรไลซิสของ ATP จะเปลี่ยนมุมของหัวไมโอซินให้อยู่ในตำแหน่ง "ง้าง" หัว myosin นั้นอยู่ในตำแหน่งที่จะเคลื่อนที่ต่อไปได้ มีพลังงานศักย์ แต่ ADP และ Pผม ยังคงติดอยู่ หากครอบคลุมตำแหน่งการจับของแอคตินและไม่พร้อมใช้งาน ไมโอซินจะยังคงอยู่ในการกำหนดค่าพลังงานสูงด้วย ATP ไฮโดรไลซ์ แต่ยังคงติดอยู่

หากมีการค้นพบจุดจับของแอคติน สะพานข้ามจะก่อตัวขึ้น นั่นคือส่วนหัวของไมโอซินจะขยายระยะห่างระหว่างโมเลกุลของแอคตินและไมโอซิน NSผม จะถูกปล่อยออกมา ทำให้ไมโอซินใช้พลังงานที่เก็บไว้เป็นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง หัวไมโอซินเคลื่อนไปที่เส้น M ดึงแอคตินไปด้วย เมื่อดึงแอกติน เส้นใยจะเคลื่อนไปทางเส้น M ประมาณ 10 นาโนเมตร การเคลื่อนไหวนี้เรียกว่าจังหวะกำลัง เนื่องจากเป็นขั้นตอนที่สร้างแรง เมื่อแอกตินถูกดึงเข้าหาเส้น M ซาร์โคเมียร์จะสั้นลงและกล้ามเนื้อหดตัว

เมื่อหัวไมโอซินถูก "ง้าง" มันจะบรรจุพลังงานและมีการกำหนดค่าพลังงานสูง พลังงานนี้ถูกใช้ไปเมื่อหัวไมโอซินเคลื่อนที่ผ่านจังหวะกำลังเมื่อสิ้นสุดจังหวะกำลัง หัวไมโอซินอยู่ในตำแหน่งพลังงานต่ำ หลังจากจังหวะไฟฟ้า ADP จะถูกปล่อยออกมา อย่างไรก็ตาม ครอสบริดจ์ที่ก่อตัวขึ้นยังคงอยู่ในสถานที่ และแอคตินและไมโอซินจะถูกผูกไว้ด้วยกัน ATP can then attach to myosin, which allows the cross-bridge cycle to start again and further muscle contraction can occur (Figure 11.30).


ดูวิดีโอ: วทยาศาสตร ตอนท 10 ระบบผวหนง ระบบโครงกระดกและระบบกลามเนอ - Yes iStyle (มกราคม 2022).