ทั่วไป

เคมีทั่วไป


ภาพรวม

จากอะตอมสู่ปฏิกิริยาเคมี ...

เคมีทั่วไปเป็นพื้นฐานสำหรับสาขาเคมีอื่น ๆ ทั้งหมดโดยไม่ทราบพื้นฐานของปฏิกิริยาเคมีพันธะเคมีและคุณสมบัติขององค์ประกอบมันเป็นไปไม่ได้ที่จะจัดการทางวิทยาศาสตร์กับพื้นที่อื่น ๆ โดยเฉพาะเคมีอนินทรีย์ , โมดูลการเรียนรู้นี้จะให้ความรู้ที่หลากหลายและเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับหัวข้อเฉพาะทางเคมีเพิ่มเติม


วีดีโอ: เคม ม. 4 อนภาคมลฐานและแบบจำลองอะตอม ดอลตน ทอมสน ตอนท 19 (พฤศจิกายน 2021).