ข้อมูล

2.2: Pre-Lab 2: กายวิภาคภายนอก - ชีววิทยา


ชื่อ: ________________________________

กายวิภาคศาสตร์ทั่วไป

ติดป้ายกำกับแกนเนื้อหาบนไดอะแกรมต่อไปนี้ด้วยเงื่อนไขต่อไปนี้ที่เหมาะสมที่สุด: ข้างหน้า, หลัง, หลัง, หน้าท้อง, อยู่ตรงกลาง, และ ด้านข้าง

สัณฐานวิทยาภายนอก: บนแมลงสาบด้านล่าง ให้ติดป้าย เสาอากาศ, หัว, T1, T2, T3, ส่วนที่หน้าท้อง 1 ถึงปลาย (9), cerci, ขา, forewing, หลัง, ขอบด้านข้าง, ด้านหน้า, หลัง, ขอบปีกซี่โครง, กลีบของ jugal และโล่ป้องกันทรวงอก

นอกเหนือจาก Bauplan สัตว์ขาปล้องทั่วไปแล้ว ยังมีการดัดแปลงหลายอย่างที่ช่วยให้สิ่งมีชีวิตสามารถปรับปรุงกลยุทธ์การเอาชีวิตรอดโดยการใช้ประโยชน์จากสภาพที่อยู่อาศัย ทรัพยากร หรือแม้แต่ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมโดยเฉพาะ การปรับตัวทางสรีรวิทยาหลายอย่างมองเห็นได้ง่ายจากภายนอก และให้ผู้ชมตั้งสมมติฐานเกี่ยวกับบทบาททางนิเวศวิทยา ประวัติชีวิต ฯลฯ ตัวอย่างที่ง่ายที่สุดสองตัวอย่างคือการดัดแปลงเสาอากาศและขา

หน้าที่ของเสาอากาศคืออะไร? ________________________________________________________

ค้นหาตัวอย่างการดัดแปลงเสาอากาศสองตัวอย่างเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ ในพื้นที่ที่จัดไว้ให้ ให้วาดโครงสร้างเสาอากาศ ระบุชื่อประเภทเสาอากาศ ตัวอย่างแมลงที่มีหนวดประเภทนี้ และอธิบายความจำเป็นในการปรับตัวตามประวัติชีวิตของแมลง

วาด (และติดฉลาก) the Coxa, โทรแชนเตอร์, โคนขา, กระดูกหน้าแข้ง, ทาร์ซัส, และ พรีทาร์ซัส (กรงเล็บ) ส่วนขาบนขาแมลงทั่วไปที่ไม่ได้ดัดแปลง (เช่น แมลงสาบหรือตั๊กแตนขาหน้า)

เช่นเดียวกับเสาอากาศด้านบน ให้หาตัวอย่างการดัดแปลงโครงสร้างขาสองตัวอย่างเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ ในช่องว่างในหน้าถัดไป ให้วาดโครงสร้างขาของแต่ละตัว ตั้งชื่อตามประเภทขาและแสดงส่วนที่แก้ไข จากนั้นให้ยกตัวอย่างแมลงที่มีขาแบบนี้ และอธิบายความจำเป็นในการปรับตัวตามแมลง ประวัติชีวิต


2.2: ก่อนการทดลอง 2

กรอกตารางด้วยเงื่อนไขที่เหมาะสม สำหรับภาพประกอบที่เหลือ ให้ติดฉลากโครงสร้างที่ระบุ

ชื่อของโครงสร้าง เป็น ระยะทิศทาง ถึง ชื่อของโครงสร้างที่สอง
รัศมี เป็น ใกล้เคียง ถึง ulna
กระดูกโคนขา เป็น เหนือกว่า ถึง
เป็น ด้อยกว่า ถึง กระดูกสันหลังทรวงอก
กระดูกสะบ้า เป็น ข้างหน้า ถึง
เป็น ส่วนปลาย ถึง ฝ่ามือ
กระดูกหน้าแข้ง เป็น อยู่ตรงกลาง ถึง
เป็น ด้านข้าง ถึง กระดูกอก

ติดฉลากโครงสร้างกะโหลกศีรษะและกระดูก (0.5 คะแนน)

ติดฉลากกระดูกกะโหลกศีรษะและคุณสมบัติพิเศษ (0.5 คะแนน)

ติดฉลากส่วนต่างๆ ที่โดดเด่นของกระดูก (0.5 คะแนน)

ติดฉลากคุณสมบัติของกระดูกสะบัก (0.5 คะแนน)

ติดฉลากคุณสมบัติของกระดูกต้นแขน (0.5 คะแนน)

ติดฉลากคุณสมบัติของรัศมีและท่อน (0.5 คะแนน)

ติดฉลากคุณสมบัติของกระดูกโคนขา (0.5 คะแนน)

ติดฉลากคุณสมบัติของกระดูกหน้าแข้งและกระดูกน่อง (0.5 คะแนน)


วิชาบังคับก่อนออนไลน์: การเสนอหลักสูตร

นี่คือรายชื่อหลักสูตรและห้องปฏิบัติการที่จำเป็นสำหรับวิชาชีพด้านสุขภาพที่เปิดสอนตลอดทั้งปีที่สถาบัน MGH ไปที่ หน้าลงทะเบียน สำหรับหลักสูตรที่เปิดลงทะเบียน หลักสูตรที่เปิดสอนในวิชาต่อไปนี้:

ที่นำเสนอ: ฤดูใบไม้ร่วง ฤดูใบไม้ผลิ
วิชาบังคับก่อน: เคมีทั่วไป 1 สำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพหรือได้รับอนุญาตจากผู้สอน หัวข้อในวิชาเคมีทั่วไปสำหรับวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ II ยังได้รับการอธิบายและอภิปรายในบริบทด้วยการประยุกต์ใช้ทางคลินิกอย่างง่ายกับวิชาชีพด้านสุขภาพต่างๆ เช่น ร้านขายยา เป็นต้น หลักสูตรนี้รวมถึงหัวข้อจากแรงในโมเลกุล คุณสมบัติของสารละลาย จลนพลศาสตร์ทางเคมี สมดุลเคมี สมดุลกรด-เบสและน้ำ อุณหพลศาสตร์ เคมีไฟฟ้า และเคมีนิวเคลียร์ ห้องแล็บสำหรับหลักสูตรนี้มอบประสบการณ์ตรงโดยใช้ชุดเครื่องมือแล็บที่ซื้อจาก eScience Labs คุณจะทำการทดลองแต่ละครั้ง บันทึกบันทึกของคุณ รับผลลัพธ์ และตอบคำถามก่อนและหลังการทดลอง เขียนรายงานห้องปฏิบัติการขั้นสุดท้าย รวมถึงบทนำ วัตถุประสงค์ วิธีการและวัสดุ ขั้นตอน และผลลัพธ์ ภาพรวมหลักสูตร


การผ่าสุกรของทารกในครรภ์และกายวิภาคของทารกในครรภ์

สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังที่มี ผม บนร่างกายและ เต้านม เพื่อหล่อเลี้ยงลูกอ่อนของตน ส่วนใหญ่เป็น สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมรก ซึ่งเด็กที่กำลังพัฒนาหรือ ทารกในครรภ์,เติบโตภายในตัวเมีย’s มดลูก ในขณะที่ติดอยู่กับเมมเบรนที่เรียกว่า รก. รกเป็นแหล่งอาหารและออกซิเจนสำหรับทารกในครรภ์ และยังทำหน้าที่กำจัดของเสียในครรภ์อีกด้วย การผ่าสุกรของทารกในครรภ์มีความสำคัญเนื่องจากสุกรและมนุษย์มีการเผาผลาญในระดับเดียวกันและมีอวัยวะและระบบที่คล้ายคลึงกัน นอกจากนี้ สุกรในครรภ์เป็นผลพลอยได้จากอุตสาหกรรมอาหารหมู ดังนั้นจึงไม่ได้เลี้ยงเพื่อวัตถุประสงค์ในการผ่า และมีราคาไม่แพงนัก

วัตถุประสงค์ของการผ่าสุกรของทารกในครรภ์:

 • ระบุโครงสร้างภายนอกที่สำคัญของกายวิภาคของสุกรในครรภ์
 • ระบุโครงสร้างหลักที่เกี่ยวข้องกับระบบย่อยอาหาร ระบบทางเดินหายใจ ระบบไหลเวียนโลหิต ระบบทางเดินปัสสาวะ และระบบประสาทของสุกรในครรภ์
 • เปรียบเทียบการทำงานของอวัยวะบางอย่างในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในครรภ์กับอวัยวะของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่โตเต็มวัย

วัสดุ:
หมูในครรภ์ที่เก็บรักษาไว้, ถาดผ่า, ชุดผ่า, หมุดผ่า, เชือก, ถุงพลาสติก, ไม้บรรทัดเมตริก, กระดาษเช็ดมือ

ก่อนห้องปฏิบัติการ:
ก่อนที่จะสังเกตโครงสร้างภายในหรือภายนอกของสุกรในครรภ์ ให้ใช้คู่มือการผ่า ตำราเรียน และสมุดบันทึกการผ่าของคุณเพื่อตอบคำถามก่อนการทดลองในสุกรของทารกในครรภ์ คุณอาจต้องอ้างอิงคู่มือการผ่ามากกว่าหนึ่งคู่มือเพื่อตอบคำถามทั้งหมด เพื่อแลกเปลี่ยนและแบ่งปันกับกลุ่มการผ่าอื่น ๆ

***สวมผ้ากันเปื้อนแลปและที่ปิดตาตลอดเวลา ดูแลเวลาของคุณและทำความสะอาดอุปกรณ์และพื้นที่ทำงานทุกวันก่อนออกเดินทาง

 1. หาหมูในครรภ์และล้างสารกันบูดส่วนเกินออกโดยถือไว้ใต้น้ำไหล วางหมูไว้ด้านข้างในถาดผ่าและหาพื้นผิวด้านหลัง หน้าท้อง และด้านข้าง ค้นหาปลายด้านหน้าและด้านหลังด้วย
 2. สุกรทารกในครรภ์ยังไม่เกิด แต่อายุโดยประมาณตั้งแต่เริ่มปฏิสนธิสามารถประมาณได้โดยการวัดความยาว วัดความยาวของหมูของคุณตั้งแต่ปลายจมูกถึงโคนหางแล้วบันทึกลงบนมือของคุณ ใช้แผนภูมิความยาว/อายุในชีตนี้หรือปกด้านในของคู่มือการผ่าของคุณเพื่อกำหนดอายุของสุกรในครรภ์และบันทึกสิ่งนี้
 3. ตรวจสอบหัวหมู’s ค้นหาเปลือกตาและหูภายนอกหรือ พินเน่. หารูจมูกภายนอก.
 4. ศึกษาอวัยวะของหมูและตรวจสอบนิ้วเท้าของหมู นับและบันทึกจำนวนนิ้วเท้าและชนิดของกีบที่หมูมี
 5. ค้นหา สายสะดือ. ใช้กรรไกรตัดสายให้ห่างจากตัวประมาณ 1 ซม. ตรวจสอบช่องเปิด 3 ช่องในสายสะดือ ที่ใหญ่ที่สุดคือเส้นเลือดสะดือซึ่งนำเลือดจากรกไปยังทารกในครรภ์ ช่องเปิดขนาดเล็กสองช่องคือหลอดเลือดแดงสะดือซึ่งนำเลือดจากทารกในครรภ์ไปยังรก
 6. ยกหางหมูขึ้นเพื่อค้นหาทวารหนัก ศึกษาพื้นผิวหน้าท้องของสุกรและสังเกตตุ่มเล็กๆ ที่เรียกว่า จุกนม. มีอยู่ในทั้งสองเพศ ในเพศหญิง โครงสร้างเหล่านี้เชื่อมต่อกับต่อมน้ำนม
 7. ระบุเพศของสุกรของคุณโดยระบุตำแหน่งช่องเปิดของอวัยวะสืบพันธุ์ซึ่งของเสียที่เป็นของเหลวและเซลล์สืบพันธุ์จะผ่านไป ในเพศผู้ ช่องเปิดอยู่ที่ผิวหน้าท้องของสุกรหลังสายสะดือ ในเพศหญิงช่องเปิดอยู่ที่หน้าท้องถึงทวารหนัก บันทึกเพศของหมูของคุณ
 8. ค่อยๆ วางหมูในถาดผ่าของคุณด้านหนึ่งอย่างระมัดระวัง และตัดผิวหนังจากด้านข้างของใบหน้าและคอส่วนบนออกเพื่อให้เห็น กล้าม ที่ทำงานกราม ต่อมน้ำเหลือง, และ ต่อมน้ำลาย. ติดป้ายเหล่านี้ในมือของคุณ
 9. ใช้กรรไกรกรีด 3 ซม. ในแต่ละมุมของปากหมู แผลของคุณควรขยายไปทางด้านหลังขากรรไกร
 10. กางกรามออกและตรวจสอบลิ้น
 11. สังเกต เพดานปาก บนเพดานปาก ส่วนหน้าเป็นเพดานแข็ง ส่วนหลังเป็นเพดานอ่อน
 12. ค้นหา ฝาปิดกล่องเสียง, โครงสร้างรูปกรวยที่ด้านหลังปาก เหนือฝาปิดกล่องเสียง ให้หาช่องเปิดของ ช่องจมูก. ช่องนี้นำอากาศจากรูจมูกไปยัง หลอดลมซึ่งเป็นท่อขนาดใหญ่ในทรวงอกซึ่งส่งอากาศไปยังปอด
 13. หลังไปที่ ช่องสายเสียง, หาช่องเปิดของหลอดอาหาร ตรวจสอบลิ้นและสังเกตการฉายภาพเล็ก ๆ ที่เรียกว่า papillae ประสาทสัมผัส.
 14. ตรวจสอบฟันของหมู สุนัข ฟันจะยาวสำหรับฉีกอาหารในขณะที่ ฟันหน้า สั้นกว่าและใช้สำหรับกัด หมูเป็น สัตว์กินเนื้อทุกชนิด, กินพืชและสัตว์
 15. ป้ายภาพวาดด้านในของปากหมู’s.
 16. ทำความสะอาดวัสดุและพื้นที่ทำงานของคุณ ห่อหมูด้วยผ้าขนหนูกระดาษชุบน้ำหมาด ๆ แล้วใส่ในถุงพลาสติกซิปล็อค รับเทปกาวและติดป้ายชื่อกระเป๋าของคุณ ส่งอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการและหมูของคุณไปที่รถเข็นแล้วล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่.

วันที่ 2 ส่วน A: แผล

 1. อย่าลืมสวมผ้ากันเปื้อนสำหรับห้องปฏิบัติการและที่ปิดตา รับอุปกรณ์การผ่าและหมูจากรถเข็นเสบียง
 2. วางหน้าท้องของทารกในครรภ์ขึ้นในถาดผ่า
 3. ผูกเชือกไว้รอบแขนขาด้านหน้าอย่างแน่นหนา ร้อยเชือกไว้ใต้ถาด ดึงให้แน่น แล้วมัดเข้ากับรยางค์หน้าอีกข้างหนึ่ง ทำซ้ำขั้นตอนนี้ด้วยขาหลังเพื่อแยกขาออกจากกัน เพื่อให้คุณสามารถตรวจสอบโครงสร้างภายในได้
 4. ศึกษาแผนภาพด้านล่าง เส้นประที่มีหมายเลข 1-5 แสดงรอยบากชุดแรกที่คุณจะทำ ในการหาตำแหน่งที่แน่นอนของรอยบากที่มีเครื่องหมาย 2 ให้กดนิ้วไปตามทรวงอกเพื่อค้นหาขอบล่างของซี่โครง นี่คือที่ที่คุณจะทำการกรีด 2.
 5. ใช้กรรไกรทำแผลตามลำดับ เริ่มด้วย 1 อย่าลืมให้ปลายกรรไกรของคุณชี้ขึ้นด้านบน เพราะการกรีดลึกจะทำลายอวัยวะด้านล่าง นอกจากนี้ อย่าลืมตัดขาดจากตัวคุณเอง
 6. หลังจากที่คุณทำการกรีดผ่านผนังร่างกายแล้ว คุณจะเห็นเยื่อบุช่องท้อง ซึ่งเป็นเนื้อเยื่อชั้นบางๆ ที่เรียงตามโพรงร่างกาย ตัดผ่าน เยื่อบุช่องท้อง ตามแนวรอยกรีด
 7. กางปีกของผนังลำตัวออกจากกัน ตัดสายสะดือที่ขยายผ่านตับ
 8. เมื่อหลอดเลือดดำถูกตัดออก ให้ดึงแผ่นปิดผิวหนังอย่างระมัดระวัง รวมทั้งปลายสายสะดือระหว่างขาหลังด้วย ตอนนี้คุณสามารถมองเห็นอวัยวะของช่องท้องได้แล้ว

หากเวลายังคงอยู่ในส่วน B ทางเดินอาหาร มิฉะนั้น ให้ทำความสะอาดและคืนวัสดุและหมูของคุณเหมือนที่ทำในวันแรก

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณสวมผ้ากันเปื้อนสำหรับห้องปฏิบัติการและที่ปิดตา
 2. ค้นหา กะบังลม, แผ่นกล้ามเนื้อที่แยกช่องท้องออกจากช่องอก ค้นหาโครงสร้างที่ชัดเจนที่สุดในช่องท้อง สีน้ำตาลอมน้ำตาล ตับ. นับจำนวนกลีบ
 3. ค้นหาเหมือนหลอด หลอดอาหาร ซึ่งเชื่อมกับปากและท้อง อาหารเคลื่อนตัวลงไปตามหลอดอาหารโดยการหดตัวของกล้ามเนื้อหลังจากถูกทำให้นิ่มลงโดยน้ำลายในปาก ทำตามหลอดอาหารและค้นหาถุงที่อ่อนนุ่มเหมือน ท้อง ใต้ตับ
 4. ด้วยกรรไกรตัดตามส่วนโค้งด้านนอกของท้อง เปิดท้องและสังเกตพื้นผิวของผนังด้านใน สันในท้องเหล่านี้เรียกว่า rugae และเพิ่มพื้นที่สำหรับการปล่อยเอนไซม์ย่อยอาหาร ท้องอาจไม่ว่างเพราะลูกสุกรของทารกในครรภ์กลืนน้ำคร่ำ
 5. หมูมีระบบย่อยอาหารซึ่งจัดอยู่ในประเภท monogastric หรือ ไม่ใช่สัตว์เคี้ยวเอื้อง. มนุษย์ก็มีระบบย่อยอาหารประเภทนี้เช่นกัน พวกเขามีหนึ่งกระเพาะอาหาร (mono=one, gastric=stomach) หาทางเข้ากระเพาะอาหารหรือบริเวณหลอดอาหาร บริเวณหัวใจ ซึ่งใหญ่ที่สุด และ ไพลอริกภาค ที่ท้องแคบเพื่อเข้าร่วม ลำไส้เล็ก.
 6. ที่ปลายกระเพาะมี กล้ามเนื้อหูรูดหรือกล้ามเนื้อรูปวงแหวนเพื่อควบคุมอาหารออกจากกระเพาะอาหารและเข้าสู่ ลำไส้เล็กส่วนต้น. ค้นหากล้ามเนื้อหูรูดของหัวใจที่รอยต่อของกระเพาะอาหารและหลอดอาหาร และกล้ามเนื้อหูรูดที่บริเวณรอยต่อของกระเพาะอาหารและลำไส้เล็ก สุกรทารกในครรภ์ได้รับอาหารจากแม่ผ่านสายสะดือ
 7. ระบุส่วนแรกของลำไส้เล็ก ลำไส้เล็กส่วนต้นรูปตัว U ซึ่งเชื่อมต่อกับส่วนล่างสุดของกระเพาะอาหาร น้ำตับอ่อนทำโดย ตับอ่อนและน้ำดีที่สร้างโดยตับและเก็บไว้ใน ถุงน้ำดีจะถูกเพิ่มเข้าไปในอาหารเพื่อย่อยอาหารต่อไป
 8. ศึกษาส่วนที่เหลือของลำไส้เล็ก. สังเกตว่าเป็นท่อม้วนแคบ ๆ พันกันด้วยเนื้อเยื่อที่เรียกว่า น้ำเหลือง. อาหารซุปย่อยบางส่วนที่เข้าสู่ลำไส้เล็กจากกระเพาะอาหารเรียกว่า chyme.
 9. ตัดผ่านน้ำเหลืองอย่างระมัดระวังและคลายลำไส้เล็ก จดและบันทึกความยาวเป็นเซนติเมตร ส่วนตรงกลางเรียกว่า jejunumในขณะที่ส่วนสุดท้ายเรียกว่า ileum.
 10. ใช้กรรไกรเอาลำไส้เล็กส่วนล่าง 3 ซม. ออก เปิดฝาแล้วล้างออก
 11. สังเกตพื้นผิวด้านในของลำไส้เล็ก เลื่อนนิ้วไปตามนั้นและสังเกตพื้นผิวของมัน ใช้แว่นขยายตรวจสอบ villi, การฉายภาพเล็ก ๆ ที่แนวลำไส้เล็กและเพิ่มพื้นที่ผิวสำหรับการดูดซึม
 12. ทำตามลำไส้เล็กจนกว้าง วนเป็นวง ลำไส้ใหญ่. ตัดน้ำเหลืองและคลายลำไส้ใหญ่หรือ ลำไส้ใหญ่. วัดและบันทึกความยาว
 13. ที่ทางแยกของลำไส้ใหญ่และลำไส้เล็ก ให้หาถุงตาบอดที่เรียกว่า caecum. ลำไส้ใหญ่ไม่มีหน้าที่รู้จักในสุกร
 14. สังเกตว่าลำไส้ใหญ่นำไปสู่ ไส้ตรง, ท่อที่วิ่งไปทางด้านหลังตามผนังลำตัวด้านหลัง. ไส้ตรงนำของเสียไปยังช่องเปิดที่เรียกว่า ทวารหนัก ที่พวกเขาจะถูกกำจัด
 15. หาที่ผอม ขาว ตับอ่อน ใต้ท้องและลำไส้เล็กส่วนต้น น้ำตับอ่อนไหลผ่านท่อตับอ่อนไปยังลำไส้เล็กส่วนต้น
 16. ระหว่างกลีบของตับจะพบขนาดเล็ก สีน้ำตาลแกมเขียว ถุงน้ำดี. ค้นหาท่อตับที่นำน้ำดีจากตับไปยังถุงน้ำดี
 17. ค้นหา ม้ามเป็นอวัยวะยาวสีน้ำตาลแดงพันรอบท้อง ม้ามกรองเซลล์เม็ดเลือดแดงเก่าและผลิตเซลล์ใหม่สำหรับทารกในครรภ์
 18. ในแผนภาพหลังวันที่ 2 จับมือกัน ให้ระบุอวัยวะของหมู

ทำความสะอาดวัสดุและพื้นที่ทำงานของคุณ ห่อหมูด้วยผ้าขนหนูกระดาษชุบน้ำหมาด ๆ แล้วใส่ในถุงพลาสติกซิปล็อค ส่งอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการและหมูของคุณไปที่รถเข็นแล้วล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่

 1. อย่าลืมสวมผ้ากันเปื้อนสำหรับห้องปฏิบัติการและที่ปิดตา
 2. ตรวจสอบ กะบังลม, แผ่นกล้ามเนื้อที่ทอดยาวไปทั่วช่องท้องและแยกออกจากช่องทรวงอกที่ปอดตั้งอยู่ ไดอะแฟรมไม่ได้ใช้โดยสุกรในครรภ์เนื่องจากการแลกเปลี่ยนก๊าซเกิดขึ้นผ่านสายสะดือ ไดอะแฟรมในสุกรโตเต็มวัยจะเคลื่อนขึ้นและลง การเปลี่ยนแปลงของความดันอากาศในช่องอก ทำให้อากาศเคลื่อนเข้าและออกจากปอด
 3. เพื่อที่จะมองเห็นส่วนบนของระบบทางเดินหายใจ คุณจะต้องตัดส่วนที่ 1 ขึ้นไปใต้คอของหมูและทำการตัดด้านข้างเพิ่มเติมเพื่อที่จะพับปีกหน้าแข้งที่ปกคลุมลำคอ
 4. ในช่องทรวงอก ให้แยกเยื่อหุ้มหัวใจหรือถุงรอบๆ หัวใจและไดอะแฟรมออกจากผนังร่างกายอย่างระมัดระวัง
 5. ค้นหาปอดทั้งสองที่เป็นรูพรุนที่ล้อมรอบหัวใจ เนื้อเยื่อที่ปกคลุมและปกป้องปอด เรียกว่า pleura. ปอดไม่ได้ใช้โดยทารกในครรภ์ ดังนั้นปอดจึงไม่มีอากาศ
 6. ค้นหา หลอดลมซึ่งเป็นท่ออากาศขนาดใหญ่ที่อยู่ด้านหน้าปอด หลอดลมง่ายต่อการระบุเนื่องจาก แหวนกระดูกอ่อน ที่ช่วยให้มันยุบตัวในขณะที่สัตว์หายใจเข้าและหายใจออก
 7. สังเกตว่าหลอดลมจะแตกแขนงเข้าไปในปอดแต่ละข้าง สองหลอดนี้เรียกว่า หลอดลม. ภายในปอดจะแตกแขนงให้เล็กลง หลอดลม ที่ลงท้ายด้วยถุงลมคล้ายองุ่นหรือ ถุงลม ที่แลกเปลี่ยนออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด์ด้วยเส้นเลือดฝอย
 8. นอนคว่ำหน้าท้องกับหลอดลมหรือหลอดลม หาโครงสร้างรูปตัววี สีน้ำตาลอมชมพู เรียกว่า ต่อมไทรอยด์. ต่อมนี้หลั่งฮอร์โมนที่ควบคุมการเผาผลาญ
 9. ที่ด้านบนสุดส่วนหน้าของหลอดลมจะพบส่วนที่แข็งสีอ่อน กล่องเสียง หรือกล่องเสียง อวัยวะนี้ประกอบด้วย สายเสียง ที่ทำให้สัตว์สร้างเสียงได้
 10. ค้นหา ฝาปิดกล่องเสียง ที่ด้านบนของหลอดลม แผ่นปิดผิวหนังนี้ปิดทับหลอดลมทุกครั้งที่คุณกลืน ค้นหาพื้นที่ที่เรียกว่า คอหอย ที่ด้านหลังของโพรงจมูก อากาศเข้าสู่หมูที่โตเต็มวัยทางปากหรือจมูกก่อนจะผ่านคอหอยและลงหลอดลมไปยังปอด
 11. ติดฉลากไดอะแกรมของระบบทางเดินหายใจในวันที่ 3 ของคุณ

ทำความสะอาดวัสดุและพื้นที่ทำงานของคุณ ห่อหมูด้วยผ้าขนหนูกระดาษชุบน้ำหมาด ๆ แล้วใส่ในถุงพลาสติกซิปล็อค ส่งอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการและหมูของคุณไปที่รถเข็นแล้วล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่


Perch Dissection 2

ปลาในคลาส Osteichthyes มีโครงกระดูก ปลากระดูกมีสามกลุ่ม - ปลากระเบน, ปลาครีบครีบ, และปลาปอด คอนเป็นตัวอย่างของปลากระเบน ครีบของมันมีหนามแหลมของกระดูกอ่อนและ/หรือกระดูกเพื่อรองรับพวกมัน ครีบช่วยให้เกาะเคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็วผ่านน้ำและบังคับทิศทางได้โดยไม่กลิ้ง คอนยังมีรูปร่างเพรียวบางที่ปรับให้เข้ากับการเคลื่อนไหวในน้ำได้ดี ปลากระเบนทุกตัวมีกระเพาะสำหรับว่ายน้ำที่ช่วยให้ปลาลอยตัวได้เพื่อให้จมหรือลอยขึ้นในน้ำ กระเพาะปัสสาวะว่ายน้ำยังควบคุมความเข้มข้นของก๊าซในเลือดของปลา คอนมีขากรรไกรที่แข็งแรงและฟันที่แข็งแรงสำหรับจับและกินเหยื่อ คอนสีเหลืองเป็นหลักให้อาหารด้านล่างด้วยการกัดโดยเจตนาช้าๆ พวกเขากินเกือบทุกอย่าง แต่ชอบมิโน ตัวอ่อนของแมลง แพลงก์ตอนและหนอน Perch ย้ายไปมาในโรงเรียนซึ่งมักจะนับในหลายร้อย

ชื่อวิทยาศาสตร์ของคอนสีเหลือง ที่มักใช้ในการผ่าคือ Perca flavescens (Perca หมายถึง “dusky” flavescens หมายถึง “ กลายเป็นสีทอง”) ด้านข้างของคอนสีเหลืองมีสีเหลืองทองถึงสีเขียวอมเหลือง มีอานม้าแนวตั้งสีเข้มหกถึงแปดตัว และท้องสีขาวถึงเหลือง ปลาคอนสีเหลืองมีฟันซี่เล็กจำนวนมาก แต่ไม่มีเขี้ยวขนาดใหญ่ ปลาคอนสีเหลืองวางไข่ตั้งแต่กลางเดือนเมษายนถึงต้นเดือนพฤษภาคมโดยวางไข่ไว้เหนือต้นไม้หรือพื้นน้ำโดยไม่ได้รับการดูแล วางไข่ในมวลกาวเจลาตินขนาดใหญ่

เกาะที่เก็บรักษาไว้, ถาดผ่า, มีดผ่าตัด, กรรไกร, คีม, แว่นขยาย, หมุดผ่า, ผ้ากันเปื้อน, ถุงมือ, ที่ปิดตา, สายวัด


ข้อกำหนดของโปรแกรม

นักเรียนแต่ละคนต้องกรอกโปรแกรมหลัก บวกกับข้อกำหนดทั้งหมดในโปรแกรมคัดเลือก

A. โปรแกรมหลัก

1. รายวิชาส่วนล่าง (26 หน่วย)

2. รายวิชาส่วนบน (18 หน่วย)

3. ข้อกำหนดทางคณิตศาสตร์

ชีววิทยาทั้งหมด นักเรียนจะต้องแสดงความสามารถทางคณิตศาสตร์เทียบเท่ากับเกรดที่ผ่านใน MATH 105, MATH 106 (หรือ MATH 102 และ MATH 104) พวกเขาอาจทำได้โดยได้รับคะแนนผ่านในการทดสอบวัดระดับคณิตศาสตร์ที่เพียงพอสำหรับการเข้าศึกษาต่อ MATH 255A

B. Selective Program (20 ยูนิต)

นักศึกษาต้องเรียนหลักสูตรเฉพาะทางอย่างน้อย 20 หน่วย นอกเหนือจากแกนหลัก ด้วยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาและความสอดคล้องของคณะกรรมการหลักสูตรภาควิชา นักศึกษาสามารถสร้างโปรแกรมของตนเองได้ ต้องได้รับการอนุมัติสำหรับโปรแกรมรายบุคคลดังกล่าวก่อนที่จะลงทะเบียนในหลักสูตรชีววิทยา 12 หน่วยสุดท้าย ด้วยการเลือกหลักสูตรที่เหมาะสม นักศึกษาอาจได้รับปริญญาทางพฤกษศาสตร์หรือสัตววิทยาที่เทียบเท่า

1. ชีววิทยาระดับโมเลกุล เซลล์ และสรีรวิทยา

ใช้เวลาอย่างน้อย 7 หน่วยจากต่อไปนี้รวมถึงอย่างน้อยหนึ่งหลักสูตรที่มีห้องปฏิบัติการม้านั่งที่กำหนดโดย "L" และอย่างน้อยหนึ่งหลักสูตรที่อยู่ในระดับ 400 หรือสูงกว่า:

ข้อกำหนดนี้ทำให้แน่ใจได้ว่านักเรียนจะศึกษาตัวอย่างสองตัวอย่างของกลไกระดับโมเลกุลและการทำงานที่เกิดขึ้นภายในสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิด

2. วิทยาระบบและชีววิทยาเปรียบเทียบ

เลือกหนึ่งรายการจากรายการต่อไปนี้ หลักสูตรที่เลือกไว้ในรายชื่อ 2 (Systematics and Comparative Biology) หรือหลักสูตรที่เลือกไว้ใน List 3 (นิเวศวิทยาและชีววิทยาสิ่งแวดล้อม) จะต้องมีองค์ประกอบการศึกษาภาคสนามตามที่กำหนดโดยเครื่องหมายดอกจัน (*)

BIOL 312/L/BIOL 392F ชีววิทยาสัตว์มีกระดูกสันหลังและห้องปฏิบัติการ/การศึกษาภาคสนาม (2/1/1)*
BIOL 313/L/BIOL 392B สัตววิทยาและห้องปฏิบัติการที่ไม่มีกระดูกสันหลัง/การศึกษาภาคสนาม (2/1/1)*
BIOL 403/L สัณฐานวิทยาและห้องปฏิบัติการของพืช (2/2)
BIOL 404/L/BIOL 492Y Phycology and Lab/Field Studies (2/1/1)*
BIOL 406/L/BIOL 492K Flowering Plant Systematics and Lab/Field Studies (2/1/1)*
BIOL 409/L/BIOL 492J พืชไม่มีดอกและห้องปฏิบัติการ/การศึกษาภาคสนาม (2/1/1)*
BIOL 410/L จุลชีววิทยาทางการแพทย์และห้องปฏิบัติการ (2/2)
BIOL 412/L/BIOL 492E ชีววิทยาและห้องปฏิบัติการ/การศึกษาภาคสนาม (2/1/1)*
BIOL 413/L/BIOL 492AA กีฏวิทยาและห้องปฏิบัติการ/การศึกษาภาคสนาม (2/1/1)*
BIOL 415/L/BIOL 492M เลี้ยงลูกด้วยนมและห้องปฏิบัติการ/การศึกษาภาคสนาม (2/1/1)*
BIOL 418/L ความหลากหลายของแบคทีเรีย (2/2)
BIOL 430/L/BIOL 492BB วิทยาวิทยาและห้องปฏิบัติการ/การศึกษาภาคสนาม (2/1/1)*
BIOL 432 / L กายวิภาคเปรียบเทียบและห้องปฏิบัติการ (2/2)
BIOL 433/L ชีววิทยาของสัตว์ทะเล Tetrapods และ Lab (2/1)
BIOL 435/L ปรสิตวิทยาและห้องปฏิบัติการ (2/2)
BIOL 437/L/BIOL 492V ชีววิทยาของเชื้อราและห้องปฏิบัติการ/การศึกษาภาคสนาม (2/1/1)*
BIOL 438/L/BIOL 492R Tropical Botany and Lab/Field Studies (2/1/2)*
BIOL 446/L/BIOL 492T ชีววิทยาของสัตว์มีกระดูกสันหลังเขตร้อนและห้องปฏิบัติการ/การศึกษาภาคสนาม (2/1/2)*
BIOL 448/BIOL 492U ความหลากหลายทางชีวภาพเขตร้อน/การศึกษาภาคสนาม (2/1)*
BIOL 452/L เครื่องหมายโมเลกุลในการศึกษาวิวัฒนาการและห้องปฏิบัติการ (2/2)

ข้อกำหนดนี้ช่วยให้แน่ใจว่านักเรียนจะมีโอกาสศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพอย่างใกล้ชิดในกลุ่มสิ่งมีชีวิตหนึ่งกลุ่มจากมุมมองของการกระจายความหลากหลายแบบปรับตัว วิวัฒนาการสายวิวัฒนาการ ชีวภูมิศาสตร์และการจำแนกประเภท

3. นิเวศวิทยาและชีววิทยาสิ่งแวดล้อม

เลือกหนึ่งรายการจากรายการต่อไปนี้ หลักสูตรที่เลือกไว้ในรายการนี้ 3 (นิเวศวิทยาและชีววิทยาสิ่งแวดล้อม) หรือหลักสูตรที่เลือกในรายการ 2 (ชีววิทยาเชิงระบบและชีววิทยาเปรียบเทียบ) จะต้องมีองค์ประกอบการศึกษาภาคสนามตามที่กำหนดโดยเครื่องหมายดอกจัน (*)

BIOL 407/L/BIOL 492N นิเวศวิทยาพืชและห้องปฏิบัติการ/การศึกษาภาคสนาม (2/1/1)*
BIOL 414/L/BIOL 492A นิเวศวิทยาและห้องปฏิบัติการของนก/การศึกษาภาคสนาม (2/1/1)*
BIOL 419/L/BIOL 492C นิเวศวิทยาจุลินทรีย์และห้องปฏิบัติการ/การศึกษาภาคสนาม (2/1/1)*
BIOL 421/L/BIOL 492B ชีววิทยาทางทะเลและห้องปฏิบัติการ/การศึกษาภาคสนาม (2/1/1)*
BIOL 422/L สรีรวิทยานิเวศวิทยาและห้องปฏิบัติการ (2/2)
BIOL 423/BIOL 492F นิเวศวิทยาภาคสนาม/การศึกษาภาคสนาม (2/2)*
BIOL 424/L/BIOL 492G การสร้างแบบจำลองเชิงนิเวศน์และห้องปฏิบัติการ/การศึกษาภาคสนาม (2/1/1)
BIOL 425/BIOL 492D พฤติกรรมสัตว์/การศึกษาภาคสนาม (3/1)*
BIOL 426/L/BIOL 492P ชีววิทยาของทะเลทรายและห้องปฏิบัติการ/การศึกษาภาคสนาม (2/1/1)*
BIOL 427/L/BIOL 492H หลักนิเวศวิทยาและห้องปฏิบัติการ/การศึกษาภาคสนาม (2/1/1)*
BIOL 427A/AL/BIOL 492L ชีววิทยาของสิ่งมีชีวิตในทะเลและห้องปฏิบัติการ/การศึกษาภาคสนาม (2/1/1)*
BIOL 428/L/BIOL 492W นิเวศวิทยาและการจัดการสัตว์ป่าและห้องปฏิบัติการ/การศึกษาภาคสนาม (2/1/1)
BIOL 429/L/BIOL 492I นิเวศวิทยาทางทะเลและห้องปฏิบัติการ/การศึกษาภาคสนาม (2/1/1)*
BIOL 434/L/BIOL 492Q นิเวศวิทยาของปลาทะเลและห้องปฏิบัติการ/การศึกษาภาคสนาม (2/1/1)*
BIOL 439/L/BIOL 492S นิเวศวิทยาเขตร้อนและการอนุรักษ์และห้องปฏิบัติการ/การศึกษาภาคสนาม (2/1/2)*
BIOL 451/BIOL 326 ชีววิทยาเขตร้อน/ทัศนศึกษาภูมิภาค (3/1)*
BIOL 453/L/BIOL 492Z นิเวศวิทยาเชิงพฤติกรรมและห้องปฏิบัติการ/การศึกษาภาคสนาม (2/1/1)*
BIOL 456/BIOL 492O ชีววิทยาการอนุรักษ์/การศึกษาภาคสนาม (3/1)*

ข้อกำหนดนี้ช่วยให้แน่ใจว่านักเรียนจะศึกษาด้านปฏิสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมบางส่วน

4. ข้อกำหนดวิชาเลือก

ควรมีการเลือกวิชาเลือกเพื่อนำผลรวมที่เกินกว่าหลักสูตรแกนหลักเป็น 20 หน่วย รวมทั้งอย่างน้อย 17 หน่วยในระดับส่วนบน ไม่สามารถใช้ BIOL 490, BIOL 495, BIOL 499 และ BIOL 526 รวมกันได้ไม่เกิน 3 หน่วย และไม่สามารถใช้เพื่อตอบสนองความต้องการของห้องปฏิบัติการหรือภาคสนาม วิชาเลือกอาจรวมถึงหลักสูตรชีววิทยาระดับสูง (ยกเว้นวิชาที่ไม่รวมอยู่ในคำอธิบายอย่างชัดเจน) หรือรายการต่อไปนี้:

ข้อกำหนดนี้ให้โอกาสเพิ่มเติมสำหรับตัวเลือกของนักเรียนในโปรแกรม ในขณะที่รับประกันว่านักเรียนจะได้สัมผัสกับแนวคิดและแนวปฏิบัติทางชีววิทยา

ค. พลศึกษา (48 หน่วย)

นักศึกษาระดับปริญญาตรีต้องสำเร็จการศึกษาทั่วไป 48 หน่วยตามที่อธิบายไว้ในแค็ตตาล็อกนี้ รวมถึงหลักสูตร 3 หน่วยที่ตรงตามข้อกำหนดการสำเร็จการศึกษาด้านชาติพันธุ์ศึกษา (ES)

มี 12 หน่วยการเรียนรู้ที่พึงพอใจในวิชาเอกต่อไปนี้: CHEM 101 เป็นไปตาม B1 วิทยาศาสตร์กายภาพ BIOL 106 เป็นไปตาม B2 วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต BIOL 106L เป็นไปตาม B3 กิจกรรมห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ MATH 105 ตอบสนองทักษะพื้นฐาน B4 คณิตศาสตร์/การใช้เหตุผลเชิงปริมาณ และ BIOL 360 เป็นไปตาม B5 การสอบถามทางวิทยาศาสตร์และเชิงปริมาณ การให้เหตุผล


ระบบทางเดินปัสสาวะและระบบสืบพันธุ์ (Urogenital)

1. ค้นหา ไต ซึ่งเป็นโครงสร้างรูปถั่วนอนอยู่ด้านหลังช่องท้อง
2. ดิ ท่อไต เป็นท่อส่งปัสสาวะไปที่ กระเพาะปัสสาวะ. คุณอาจต้องกระดิกไตเพื่อหาสิ่งเหล่านี้
3. กระเพาะปัสสาวะอยู่ระหว่าง เรือสะดือ และเก็บปัสสาวะ
4. ยกกระเพาะปัสสาวะเพื่อค้นหา ท่อปัสสาวะ, ท่อที่ขับปัสสาวะออกจากร่างกาย.
5. สังเกตหลอดเลือดที่ติดกับไต – เหล่านี้คือ เรือไต

6. ค้นหา ถุงอัณฑะ ที่ส่วนท้ายของหมู (ระหว่างขา) อัณฑะจะอยู่ในแต่ละถุง เปิดถุงอัณฑะเพื่อค้นหาอัณฑะ ( อัณฑะ เป็นพหูพจน์ อัณฑะ เป็นเอกพจน์)

7. ขดรอบอัณฑะคือ ท่อน้ำอสุจิ. เซลล์สเปิร์มที่ผลิตในอัณฑะจะผ่านเข้าไปในหลอดน้ำอสุจิและเข้าสู่หลอดที่เรียกว่า vas deferens (ในมนุษย์ การทำหมันเกี่ยวข้องกับการตัดท่อนี้)

8. The องคชาต สามารถระบุตำแหน่งได้โดยการตัดผิวหนังบริเวณพนังใกล้สายสะดือออก โครงสร้างที่เหมือนท่อนี้ในที่สุดก็ออกจากช่องเปิดของอวัยวะเพศหรือที่เรียกว่า ท่อปัสสาวะ.

9. ใช้โครงสร้างตัวหนาด้านบนเพื่อติดป้ายกำกับไดอะแกรม:

10. ทำไมการทำหมันจึงไม่ส่งผลต่อการไหลของปัสสาวะ? (เจาะจงกับคำตอบของคุณโดยใช้คำศัพท์ทางกายวิภาค)

11. ในหมูตัวเมีย ให้หารูปถั่ว รังไข่ ตั้งอยู่ใกล้ไตและเชื่อมต่อกับหยิก ท่อนำไข่. หมูมีรังไข่ซ้ายและขวา

12. ท่อนำไข่ที่ม้วนงอเรียกอีกอย่างว่า เขามดลูกซึ่งในที่สุดก็มารวมกันที่ มดลูก แล้วกลายเป็น ช่องคลอด. ลูกสุกรพัฒนาในเขามดลูก ซึ่งตัวเมียสามารถผลิตลูกสุกรได้ตั้งแต่ 12 ตัวขึ้นไป

13. ดิ ท่อปัสสาวะ ทางออกใกล้ทวารหนักที่ การเปิดอวัยวะเพศ ที่ ตุ่มที่อวัยวะเพศ.

14. ใช้โครงสร้างตัวหนาด้านบนเพื่อติดป้ายกำกับไดอะแกรม:

15. โครงสร้างใดบ้างที่สามารถพบได้ใน ทั้งสอง ระบบทางเดินปัสสาวะชายและหญิง?

16. ในมนุษย์ ไข่ก่อตัวในรังไข่แล้วเดินทางเข้าไปในท่อนำไข่เพื่อปฏิสนธิ ในที่สุดไข่ก็ฝังเข้าไปในมดลูก ส่วนใดของกายวิภาคของหมูที่เปรียบได้กับท่อนำไข่ในมนุษย์

17. เปรียบเทียบตำแหน่งของการเปิดอวัยวะเพศในสุกรเพศเมียกับการเปิดอวัยวะเพศในสุกรเพศผู้

16. พิจารณาหมูที่มีรังไข่ที่สมบูรณ์เพียงตัวเดียว สิ่งนี้จะส่งผลต่อการสืบพันธุ์ในอนาคตของสุกรอย่างไร?

ผ่าช่องทรวงอก

คุณอาจต้องผ่ากระดูกสันอกของสุกรและเปิดช่องอก (ช่องอก) เพื่อดู ระบุแต่ละอวัยวะต่อไปนี้

1. ค้นหา กะบังลม อีกครั้ง. โปรดจำไว้ว่าไดอะแฟรมแยกช่องท้องออกจากช่องทรวงอกและช่วยในการหายใจ เหนือไดอะแฟรมคือหัวใจและปอด
2. ลบ เยื่อหุ้มหัวใจซึ่งเป็นเยื่อบางๆ ที่ล้อมรอบหัวใจ
3. โครงสร้างที่มองเห็นได้บนหัวใจคือสอง atria (12,13), โพรง (14).
4. ภาชนะที่ชัดเจนที่สุดที่อยู่ด้านหน้าของหัวใจคือ ปอด (1) . มันโค้งขึ้นและเข้าร่วม หลอดเลือดแดงใหญ่ (2) - ภาชนะที่โค้งจากหัวใจและโค้งไปรอบ ๆ เพื่อไปยังส่วนล่างของร่างกายซึ่งเรียกว่า หน้าท้อง (หลัง) หลอดเลือดแดงใหญ่ (9). หลอดเลือดแดงใหญ่ให้เลือดแก่ร่างกาย
5. เอออร์ตามีสองกิ่งเหนือหัวใจ - ขวา brachiocephalic (3) และทางซ้าย subclavian (5)
6. brachiocephalic ด้านขวาจะแตกแขนงออกเป็นหลอดเลือดแดง - the carotid ทั่วไป (4) และ subclavian ขวา (10) subclavian ให้เลือดไปที่แขนและตามกระดูกไหปลาร้า

7. ดิ carotid ทั่วไป (4) แตกแขนงไปทางซ้าย (7) และหลอดเลือดแดงขวา (8) หลอดเลือดแดง carotid ส่งเลือดไปที่ศีรษะและลำคอ
8. ค้นหา หลอดเลือดหัวใจ (6) ที่ด้านนอกของหัวใจ - หลอดเลือดเหล่านี้ส่งเลือดไปยังกล้ามเนื้อของหัวใจ
9. หลอดเลือดแดงที่หาได้ง่ายคือหลอดเลือดที่วิ่งใกล้ซี่โครง เหล่านี้เป็น หลอดเลือดแดงระหว่างซี่โครง (11).

10. ยกหัวใจขึ้นมาดูด้านหลัง (หันหลัง) ควรจะมองเห็น หน้าและหลัง vena cavaซึ่งนำเลือดจากร่างกายกลับสู่หัวใจ

11. หาทางซ้ายและขวา เส้นเลือดคอ. ที่คอใกล้หลอดเลือดแดง carotid เหล่านี้ดูดเลือดจากศีรษะ

12. ค้นหาสองรูพรุน ปอด ตั้งอยู่ทางด้านซ้ายและด้านขวาของหัวใจ

13. ดิ หลอดลม เป็นทางเดินหายใจไปยังปอดและง่ายต่อการระบุเนื่องจากวงแหวนของกระดูกอ่อนซึ่งป้องกันไม่ให้ยุบ หลอดลมควรอยู่ในบริเวณคอ
13. นอนบนหลอดลม หาโครงสร้างรูปตัววี สีน้ำตาลอมชมพู เรียกว่า ต่อมไทรอยด์. ต่อมนี้หลั่งฮอร์โมนที่ควบคุมการเจริญเติบโตและการเผาผลาญ
14. ที่ด้านหน้า (ไปทางศีรษะ) ของหลอดลม คุณจะพบ กล่องเสียง (หรือกล่องเสียง) กล่องเสียงช่วยให้หมูสร้างเสียงได้ - เสียงคำรามและเสียงร้อง

ระบุด้วยหมายเลข:

หลอดเลือดแดงใหญ่ ____ หลอดเลือดแดงส่วนหลัง ____ ลำตัวปอด ___
carotid ทั่วไป ____ ซ้าย & amp ขวา carotid ____
หลอดเลือดหัวใจ ___ Subclavian ซ้าย_____
Subclavian ขวา _____ Brachiocephalic ขวา _____
เอเทรียมขวา _____ เอเทรียมซ้าย _____
ระหว่างซี่โครง _____ ช่อง _____

ระบุโครงสร้าง

1. _________________________________ เมมเบรนเหนือหัวใจ
2. _________________________________ ทางเดินหายใจจากปากสู่ปอด
3. _________________________________ เลือดไปเลี้ยงศีรษะและคอ
4. _________________________________ ห้องหัวใจส่วนล่าง
5. _________________________________ เลือดไปเลี้ยงร่างกายส่วนล่าง
6. _________________________________ เส้นเลือดใหญ่ที่ส่งเลือดไปเลี้ยงหัวใจ
๗. _________________________________ เรือที่ออกจากหัวใจและเชื่อมเอออร์ตา
8. _________________________________ ใช้ทำเสียง (voicebox)
9. ________________________________ หลอดเลือดแดงบนผิวหัวใจ
10. ________________________________ ส่งเลือดไปที่แขน
11. ________________________________ ดูดเลือดจากศีรษะและสมอง (กลับคืนสู่หัวใจ)
12. ________________________________ แยกออกเป็นหลอดเลือดแดง carotid ซ้ายและขวา
13. _________________________________ กล้ามเนื้อช่วยหายใจ (แยกช่องท้องและช่องอก)
14. _________________________________ ต่อมที่หลั่งฮอร์โมน


สารบัญ

องค์ประกอบของร่างกายมนุษย์โดยมวล องค์ประกอบการติดตามรวมกันน้อยกว่า 1% (และแต่ละองค์ประกอบน้อยกว่า 0.1%)
ธาตุ เครื่องหมาย เปอร์เซ็นต์มวล เปอร์เซ็นต์อะตอม
ออกซิเจน โอ 65.0 24.0
คาร์บอน 18.5 12.0
ไฮโดรเจน ชม 9.5 62.0
ไนโตรเจน NS 3.2 1.1
แคลเซียม Ca 1.5 0.22
ฟอสฟอรัส NS 1.0 0.22
โพแทสเซียม K 0.4 0.03
กำมะถัน NS 0.3 0.038
โซเดียม นา 0.2 0.037
คลอรีน Cl 0.2 0.024
แมกนีเซียม มก 0.1 0.015
ติดตามองค์ประกอบ < 0.1 < 0.3

ร่างกายมนุษย์ประกอบด้วยองค์ประกอบต่างๆ เช่น ไฮโดรเจน ออกซิเจน คาร์บอน แคลเซียม และฟอสฟอรัส [1] องค์ประกอบเหล่านี้อยู่ในเซลล์หลายล้านล้านเซลล์และส่วนประกอบที่ไม่ใช่เซลล์ของร่างกาย

ตัวผู้ที่โตเต็มวัยจะมีน้ำประมาณ 60% สำหรับปริมาณน้ำทั้งหมด 42 ลิตร (9.2 แกลลอนต่อแกลลอน 11 แกลลอนสหรัฐฯ) ประกอบด้วยของเหลวนอกเซลล์ประมาณ 19 ลิตร (4.2 แกลลอนต่อนาที 5.0 ลิตรแกลลอน) ซึ่งรวมถึงพลาสมาเลือดประมาณ 3.2 ลิตร (0.70 แกลลอนต่อแกลลอน 0.85 แกลลอนสหรัฐฯ) และของเหลวคั่นระหว่างหน้าประมาณ 8.4 ลิตร (1.8 แกลลอนต่อแกลลอน 2.2 แกลลอนสหรัฐฯ) และของเหลวภายในเซลล์ประมาณ 23 ลิตร (5.1 อิมพ์ แกลลอน 6.1 แกลลอนสหรัฐฯ) [2] รักษาเนื้อหา ความเป็นกรด และองค์ประกอบของน้ำภายในและภายนอกเซลล์อย่างระมัดระวัง อิเล็กโทรไลต์หลักในน้ำในร่างกายภายนอกเซลล์คือโซเดียมและคลอไรด์ ในขณะที่ภายในเซลล์คือโพแทสเซียมและฟอสเฟตอื่นๆ [3]

แก้ไขเซลล์

ร่างกายประกอบด้วยเซลล์หลายล้านล้านเซลล์ ซึ่งเป็นหน่วยพื้นฐานของชีวิต [4] เมื่อครบกำหนด มีประมาณ 30 [5] –37 [6] ล้านล้านเซลล์ในร่างกาย การประมาณการได้มาจากจำนวนเซลล์ของอวัยวะทั้งหมดของร่างกายและประเภทเซลล์ ร่างกายยังเป็นเจ้าภาพในจำนวนเซลล์ที่ไม่ใช่มนุษย์จำนวนเท่ากัน [5] เช่นเดียวกับสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์ที่อาศัยอยู่ในทางเดินอาหารและบนผิวหนัง [7] ไม่ใช่ทุกส่วนของร่างกายที่สร้างจากเซลล์ เซลล์อยู่ในเมทริกซ์นอกเซลล์ที่ประกอบด้วยโปรตีน เช่น คอลลาเจน ล้อมรอบด้วยของเหลวนอกเซลล์ Of the 70 kg (150 lb) weight of an average human body, nearly 25 kg (55 lb) is non-human cells or non-cellular material such as bone and connective tissue.

Genome Edit

Cells in the body function because of DNA. DNA sits within the nucleus of a cell. Here, parts of DNA are copied and sent to the body of the cell via RNA. [8] The RNA is then used to create proteins which form the basis for cells, their activity, and their products. Proteins dictate cell function and gene expression, a cell is able to self-regulate by the amount of proteins produced. [9] However, not all cells have DNA some cells such as mature red blood cells lose their nucleus as they mature.

Tissues Edit

The body consists of many different types of tissue, defined as cells that act with a specialised function. [10] The study of tissues is called histology and often occurs with a microscope. The body consists of four main types of tissues. These are lining cells (epithelia), connective tissue, nerve tissue and muscle tissue. (11)

Cells that lie on surfaces exposed to the outside world or gastrointestinal tract (epithelia) or internal cavities (endothelium) come in numerous shapes and forms – from single layers of flat cells, to cells with small beating hair-like cilia in the lungs, to column-like cells that line the stomach. Endothelial cells are cells that line internal cavities including blood vessels and glands. Lining cells regulate what can and can't pass through them, protect internal structures, and function as sensory surfaces. (11)

Organs Edit

Organs, structured collections of cells with a specific function, [12] mostly sit within the body, with the exception of skin. Examples include the heart, lungs and liver. Many organs reside within cavities within the body. These cavities include the abdomen (which contains the stomach, for example) and pleura, which contains the lungs.

Systems Edit

Circulatory system Edit

The circulatory system consists of the heart and blood vessels (arteries, veins and capillaries). The heart propels the circulation of the blood, which serves as a "transportation system" to transfer oxygen, fuel, nutrients, waste products, immune cells and signalling molecules (i.e. hormones) from one part of the body to another. Paths of blood circulation within the human body can be divided into two circuits: the pulmonary circuit, which pumps blood to the lungs to receive oxygen and leave carbon dioxide, and the systemic circuit, which carries blood from the heart off to the rest of the body. The blood consists of fluid that carries cells in the circulation, including some that move from tissue to blood vessels and back, as well as the spleen and bone marrow. [13] [14] [15] [16]

Digestive system Edit

The digestive system consists of the mouth including the tongue and teeth, esophagus, stomach, (gastrointestinal tract, small and large intestines, and rectum), as well as the liver, pancreas, gallbladder, and salivary glands. It converts food into small, nutritional, non-toxic molecules for distribution and absorption into the body. These molecules take the form of proteins (which are broken down into amino acids), fats, vitamins and minerals (the last of which are mainly ionic rather than molecular). After being swallowed, food moves through the gastrointestinal tract by means of peristalsis: the systematic expansion and contraction of muscles to push food from one area to the next. [17] [18]

Digestion begins in the mouth, which chews food into smaller pieces for easier digestion. Then it is swallowed, and moves through the esophagus to the stomach. In the stomach, food is mixed with gastric acids to allow the extraction of nutrients. What is left is called chyme this then moves into the small intestine, which absorbs the nutrients and water from the chyme. What remains passes on to the large intestine, where it is dried to form feces these are then stored in the rectum until they are expelled through the anus. [18]

Endocrine system Edit

The endocrine system consists of the principal endocrine glands: the pituitary, thyroid, adrenals, pancreas, parathyroids, and gonads, but nearly all organs and tissues produce specific endocrine hormones as well. The endocrine hormones serve as signals from one body system to another regarding an enormous array of conditions, and resulting in variety of changes of function. (19)

Immune system Edit

The immune system consists of the white blood cells, the thymus, lymph nodes and lymph channels, which are also part of the lymphatic system. The immune system provides a mechanism for the body to distinguish its own cells and tissues from outside cells and substances and to neutralize or destroy the latter by using specialized proteins such as antibodies, cytokines, and toll-like receptors, among many others. (20)

Integumentary system Edit

The integumentary system consists of the covering of the body (the skin), including hair and nails as well as other functionally important structures such as the sweat glands and sebaceous glands. The skin provides containment, structure, and protection for other organs, and serves as a major sensory interface with the outside world. [21] [22]

Lymphatic system Edit

The lymphatic system extracts, transports and metabolizes lymph, the fluid found in between cells. The lymphatic system is similar to the circulatory system in terms of both its structure and its most basic function, to carry a body fluid. [23]

Musculoskeletal system Edit

The musculoskeletal system consists of the human skeleton (which includes bones, ligaments, tendons, and cartilage) and attached muscles. It gives the body basic structure and the ability for movement. In addition to their structural role, the larger bones in the body contain bone marrow, the site of production of blood cells. Also, all bones are major storage sites for calcium and phosphate. This system can be split up into the muscular system and the skeletal system. [24]

Nervous system Edit

The nervous system consists of the body's neurons and glial cells, which together form the nerves, ganglia and gray matter which in turn form the brain and related structures. The brain is the organ of thought, emotion, memory, and sensory processing it serves many aspects of communication and controls various systems and functions. The special senses consist of vision, hearing, taste, and smell. The eyes, ears, tongue, and nose gather information about the body's environment. [25]

From a structural perspective, the nervous system is typically subdivided into two component parts: the central nervous system (CNS), composed of the brain and the spinal cord and the peripheral nervous system (PNS), composed of the nerves and ganglia outside the brain and spinal cord. The CNS is mostly responsible for organizing motion, processing sensory information, thought, memory, cognition and other such functions. [26] It remains a matter of some debate whether the CNS directly gives rise to consciousness. [27] The peripheral nervous system (PNS) is mostly responsible for gathering information with sensory neurons and directing body movements with motor neurons. (26)

From a functional perspective, the nervous system is again typically divided into two component parts: the somatic nervous system (SNS) and the autonomic nervous system (ANS). The SNS is involved in voluntary functions like speaking and sensory processes. The ANS is involved in involuntary processes, such as digestion and regulating blood pressure. (28)

The nervous system is subject to many different diseases. In epilepsy, abnormal electrical activity in the brain can cause seizures. In multiple sclerosis, the immune system attacks the nerve linings, damaging the nerves' ability to transmit signals. Amyotrophic lateral sclerosis (ALS), also known as Lou Gehrig's disease, is a motor neuron disease which gradually reduces movement in patients. There are also many other diseases of the nervous system. (26)

Reproductive system Edit

The reproductive system consists of the gonads and the internal and external sex organs. The reproductive system produces gametes in each sex, a mechanism for their combination, and in the female a nurturing environment for the first 9 months of development of the infant. [29]

Respiratory system Edit

The respiratory system consists of the nose, nasopharynx, trachea, and lungs. It brings oxygen from the air and excretes carbon dioxide and water back into the air. First, air is pulled through the trachea into the lungs by the diaphragm pushing down, which creates a vacuum. Air is briefly stored inside small sacs known as alveoli (sing.: alveolus) before being expelled from the lungs when the diaphragm contracts again. Each alveolus is surrounded by capillaries carrying deoxygenated blood, which absorbs oxygen out of the air and into the bloodstream. [30] [31]

For the respiratory system to function properly, there need to be as few impediments as possible to the movement of air within the lungs. Inflammation of the lungs and excess mucus are common sources of breathing difficulties. [31] In asthma, the respiratory system is persistently inflamed, causing wheezing and/or shortness of breath. Pneumonia occurs through infection of the alveoli, and may be caused by tuberculosis. Emphysema, commonly a result of smoking, is caused by damage to connections between the alveoli. (32)

Urinary system Edit

The urinary system consists of the kidneys, ureters, bladder, and urethra. It removes toxic materials from the blood to produce urine, which carries a variety of waste molecules and excess ions and water out of the body. [33]

Human anatomy is the study of the shape and form of the human body. The human body has four limbs (two arms and two legs), a head and a neck which connect to the torso. The body's shape is determined by a strong skeleton made of bone and cartilage, surrounded by fat, muscle, connective tissue, organs, and other structures. The spine at the back of the skeleton contains the flexible vertebral column which surrounds the spinal cord, which is a collection of nerve fibres connecting the brain to the rest of the body. Nerves connect the spinal cord and brain to the rest of the body. All major bones, muscles, and nerves in the body are named, with the exception of anatomical variations such as sesamoid bones and accessory muscles.

Blood vessels carry blood throughout the body, which moves because of the beating of the heart. Venules and veins collect blood low in oxygen from tissues throughout the body. These collect in progressively larger veins until they reach the body's two largest veins, the superior and inferior vena cava, which drain blood into the right side of the heart. From here, the blood is pumped into the lungs where it receives oxygen and drains back into the left side of the heart. From here, it is pumped into the body's largest artery, the aorta, and then progressively smaller arteries and arterioles until it reaches tissue. Here blood passes from small arteries into capillaries, then small veins and the process begins again. Blood carries oxygen, waste products, and hormones from one place in the body to another. Blood is filtered at the kidneys and liver.

The body consists of a number of body cavities, separated areas which house different organ systems. The brain and central nervous system reside in an area protected from the rest of the body by the blood brain barrier. The lungs sit in the pleural cavity. The intestines, liver, and spleen sit in the abdominal cavity.

Height, weight, shape and other body proportions vary individually and with age and sex. Body shape is influenced by the distribution of bones , muscle and fat tissue. [34]

Human physiology is the study of how the human body functions. This includes the mechanical, physical, bioelectrical, and biochemical functions of humans in good health, from organs to the cells of which they are composed. The human body consists of many interacting systems of organs. These interact to maintain homeostasis, keeping the body in a stable state with safe levels of substances such as sugar and oxygen in the blood. [35]

Each system contributes to homeostasis, of itself, other systems, and the entire body. Some combined systems are referred to by joint names. For example, the nervous system and the endocrine system operate together as the neuroendocrine system. The nervous system receives information from the body, and transmits this to the brain via nerve impulses and neurotransmitters. At the same time, the endocrine system releases hormones, such as to help regulate blood pressure and volume. Together, these systems regulate the internal environment of the body, maintaining blood flow, posture, energy supply, temperature, and acid balance (pH). [35]

Development of the human body is the process of growth to maturity. The process begins with fertilisation, where an egg released from the ovary of a female is penetrated by sperm. The egg then lodges in the uterus, where an embryo and later fetus develop until birth. Growth and development occur after birth, and include both physical and psychological development, influenced by genetic, hormonal, environmental and other factors. Development and growth continue throughout life, through childhood, adolescence, and through adulthood to old age, and are referred to as the process of aging.

Professional study Edit

Health professionals learn about the human body from illustrations, models, and demonstrations. Medical and dental students in addition gain practical experience, for example by dissection of cadavers. Human anatomy, physiology, and biochemistry are basic medical sciences, generally taught to medical students in their first year at medical school. [36] [37] [38]

Depiction Edit

Anatomy has served the visual arts since Ancient Greek times, when the 5th century BC sculptor Polykleitos wrote his Canon on the ideal proportions of the male nude. [39] In the Italian Renaissance, artists from Piero della Francesca (c. 1415–1492) onwards, including Leonardo da Vinci (1452–1519) and his collaborator Luca Pacioli (c. 1447–1517), learnt and wrote about the rules of art, including visual perspective and the proportions of the human body. [40]

History of anatomy Edit

In Ancient Greece, the Hippocratic Corpus described the anatomy of the skeleton and muscles. [41] The 2nd century physician Galen of Pergamum compiled classical knowledge of anatomy into a text that was used throughout the Middle Ages. [42] In the Renaissance, Andreas Vesalius (1514–1564) pioneered the modern study of human anatomy by dissection, writing the influential book De humani corporis fabrica. [43] [44] Anatomy advanced further with the invention of the microscope and the study of the cellular structure of tissues and organs. [45] Modern anatomy uses techniques such as magnetic resonance imaging, computed tomography, fluoroscopy and ultrasound imaging to study the body in unprecedented detail. [46]

History of physiology Edit

The study of human physiology began with Hippocrates in Ancient Greece, around 420 BCE, and with Aristotle (384–322 BCE) who applied critical thinking and emphasis on the relationship between structure and function. Galen (ca. 126–199) was the first to use experiments to probe the body's functions. [47] The term physiology was introduced by the French physician Jean Fernel (1497–1558). [48] In the 17th century, William Harvey (1578–1657) described the circulatory system, pioneering the combination of close observation with careful experiment. [49] In the 19th century, physiological knowledge began to accumulate at a rapid rate with the cell theory of Matthias Schleiden and Theodor Schwann in 1838, that organisms are made up of cells. [48] Claude Bernard (1813–1878) created the concept of the milieu interieur (internal environment), which Walter Cannon (1871–1945) later said was regulated to a steady state in homeostasis. In the 20th century, the physiologists Knut Schmidt-Nielsen and George Bartholomew extended their studies to comparative physiology and ecophysiology. [50] Most recently, evolutionary physiology has become a distinct subdiscipline. [51]


Virtual Rat Dissection

Step 1: In the biology lab, you will be working with specimens that have been preserved in chemicals and you will be working with sharp instruments.

Before you start, obtain safety goggles, and nitrile gloves. Nitrile gloves come in different sizes, most women will wear a medium and most men will wear a large. This can vary though. Try not to waste gloves by choosing the correct size.

Check to see if your station has the equipment you will need to dissect the rat. This includes a dissecting pan, scalpel, scissors, probes, and pins.

Rats are ordered from biological supply companies. They come stored in a preserving fluid, either in bags or in a bucket. Always use latex or nitrile gloves when handling your rat and safety goggles are required to protect your eye from chemical splattering or debris.

The rats do have fur, though they can vary in color. Many lab rats are white, but this does not mean they are albino. Some rats are white with a black stripe, sometimes called "hooded rats." Other rats are dark brown or gray.

These rats are stored in "carosafe" a chemical that keeps them preserved. Over time, rats stored in buckets become bloated with the chemical, use caution when opening the body cavity of these rats as the chemical is prone to spray and splatter. Once an incision is made, the rats can be drained of fluid.

Place your rat in a dissecting tray and examine the external features. The rat (and all vertebrates) has anatomical regions to help locate structures.

cranial region – head | cervical region – neck
pectoral region - area where front legs attach
thoracic region - chest area | abdomen - belly
pelvic region - area where the back legs attach


สารบัญ

A typical sea anemone is a sessile polyp attached at the base to the surface beneath it by an adhesive foot, called a basal or pedal disc, with a column-shaped body topped by an oral disc. Most are from 1 to 5 cm (0.4 to 2.0 in) in diameter and 1.5 to 10 cm (0.6 to 3.9 in) in length, but they are inflatable and vary greatly in dimensions. Some are very large Urticina columbiana และ Stichodactyla mertensii can both exceed a metre in diameter and Metridium farcimen a metre in length. [1] Some species burrow in soft sediment and lack a basal disc, having instead a bulbous lower end, the physa, which anchors them in place. [1]

The column or trunk is generally more or less cylindrical and may be plain and smooth or may bear specialist structures these include solid papillae (fleshy protuberances), adhesive papillae, cinclides (slits) and small protruding vesicles. In some species the part immediately below the oral disc is constricted and is known as the capitulum. When the animal contracts, the oral disc, tentacles and capitulum fold inside the pharynx and are held in place by a strong sphincter muscle part way up the column. There may be a fold in the body wall, known as a parapet, at this point, and this parapet covers and protects the anemone when it is retracted. [1]

The oral disc has a central mouth, usually slit-shaped, surrounded by one or more whorls of tentacles. The ends of the slit lead to grooves in the wall of the pharynx known as siphonoglyphs there are usually two of these grooves, but some groups have a single one. The tentacles are generally tapered and often tipped by a pore, but in some species they are branched, club-tipped, or reduced to low knobs. [1] The tentacles are armed with many cnidocytes, cells that are both defensive and used to capture prey. Cnidocytes contain stinging nematocysts, capsule-like organelles capable of everting suddenly, giving the phylum Cnidaria its name. [2] Each nematocyst contains a small venom vesicle filled with actinotoxins, an inner filament, and an external sensory hair. A touch to the hair mechanically triggers a cell explosion, which launches a harpoon-like structure that attaches to the organism that triggered it, and injects a dose of venom in the flesh of the aggressor or prey. [3] At the base of the tentacles in some species lie acrorhagi, elongated inflatable tentacle-like organs armed with cnidocytes, that can flail around and fend off other encroaching anemones one or both anemones can be driven off or suffer injury in such battles. [1]

The venom is a mix of toxins, including neurotoxins, that paralyzes the prey so the anemone can move it to the mouth for digestion inside the gastrovascular cavity. Actinotoxins are highly toxic to prey species of fish and crustaceans. However, Amphiprioninae (clownfish), small banded fish in various colours, are not affected by their host anemone's sting and shelter themselves from predators among its tentacles. [4] Several other species have similar adaptions and are also unaffected (see Mutualistic relationships). Most sea anemones are harmless to humans, but a few highly toxic species (notably Actinodendron arboreum, Phyllodiscus semoni และ Stichodactyla spp.) have caused severe injuries and are potentially lethal. [5]

Digestive system Edit

Sea anemones have what can be described as an incomplete gut the gastrovascular cavity functions as a stomach and possesses a single opening to the outside, which operates as both a mouth and anus. Waste and undigested matter is excreted through this opening. The mouth is typically slit-like in shape, and bears a groove at one or both ends. The groove, termed a siphonoglyph, is ciliated, and helps to move food particles inwards and circulate water through the gastrovascular cavity. [6]

The mouth opens into a flattened pharynx. This consists of an in-folding of the body wall, and is therefore lined by the animal's epidermis. The pharynx typically runs for about one third the length of the body before opening into the gastrovascular cavity that occupies the remainder of the body. [1]

The gastrovascular cavity itself is divided into a number of chambers by mesenteries radiating inwards from the body wall. Some of the mesenteries form complete partitions with a free edge at the base of the pharynx, where they connect, but others reach only partway across. The mesenteries are usually found in multiples of twelve, and are symmetrically arranged around the central lumen. They have stomach lining on both sides, separated by a thin layer of mesoglea, and include filaments of tissue specialised for secreting digestive enzymes. In some species, these filaments extend below the lower margin of the mesentery, hanging free in the gastrovascular cavity as thread-like acontial filaments. These acontia are armed with nematocysts and can be extruded through cinclides, blister-like holes in the wall of the column, for use in defence. [6]

Musculature and nervous system Edit

A primitive nervous system, without centralization, coordinates the processes involved in maintaining homeostasis, as well as biochemical and physical responses to various stimuli. There are two nerve nets, one in the epidermis and one in the gastrodermis these unite at the pharynx, the junctions of the septa with the oral disc and the pedal disc, and across the mesogloea. No specialized sense organs are present but sensory cells include nematocytes and chemoreceptors. [1]

The muscles and nerves are much simpler than those of most other animals, although more specialised than in other cnidarians, such as corals. Cells in the outer layer (epidermis) and the inner layer (gastrodermis) have microfilaments that group into contractile fibers. These fibers are not true muscles because they are not freely suspended in the body cavity as they are in more developed animals. Longitudinal fibres are found in the tentacles and oral disc, and also within the mesenteries, where they can contract the whole length of the body. Circular fibers are found in the body wall and, in some species, around the oral disc, allowing the animal to retract its tentacles into a protective sphincter. [6]

Since the anemone lacks a rigid skeleton, the contractile cells pull against the fluid in the gastrovascular cavity, forming a hydrostatic skeleton. The anemone stabilizes itself by flattening its pharynx which acts as a valve, keeping the gastrovascular cavity at a constant volume and making it rigid. When the longitudinal muscles relax, the pharynx opens and the cilia lining the siphonoglyphs beat, wafting water inwards and refilling the gastrovascular cavity. In general, the sea anemone inflates its body to extend its tentacles and feed, and deflates it when resting or disturbed. The inflated body is also used to anchor the animal inside a crevice, burrow or tube. [1]

Unlike other cnidarians, anemones (and other anthozoans) entirely lack the free-swimming medusal stage of their lifecycle [7] the polyp produces eggs and sperm, and the fertilized egg develops into a planula larva which develops directly into another polyp. Both sexual and asexual reproduction can occur. [1]

The sexes in sea anemones are separate in some species, while other species are sequential hermaphrodites, changing sex at some stage in their life. The gonads are strips of tissue within the mesenteries. [1] In sexual reproduction, males may release sperm to stimulate females to release eggs, and fertilization occurs, either internally in the gastrovascular cavity or in the water column. The eggs and sperm, or the larvae, are ejected through the mouth. In many species the eggs and sperm rise to the surface where fertilisation occurs. The fertilized egg develops into a planula larva, which drifts for a while before sinking to the seabed and undergoing metamorphosis into a juvenile sea anemone. Some larvae preferentially settle onto certain suitable substrates, The mottled anemone (Urticina crassicornis) for example, settles onto green algae, perhaps attracted by a biofilm on the surface. [8]

The brooding anemone (Epiactis prolifera) is gynodioecious, starting life as a female and later becoming hermaphroditic, so that populations consist of females and hermaphrodites. [9] As a female, the eggs can develop parthenogenetically into female offspring without fertilisation, and as a hermaphrodite, the eggs are routinely self-fertilised. [8] The larvae emerge from the anemone's mouth and tumble down the column, lodging in a fold near the pedal disc. Here they develop and grow, remaining for about three months before crawling off to start independent lives. [8]

Sea anemones have great powers of regeneration and can reproduce asexually, by budding, fragmentation, or by longitudinal or transverse binary fission. Some species such as certain Anthopleura divide longitudinally, pulling themselves apart, resulting in groups of individuals with identical colouring and markings. [10] Transverse fission is less common, but occurs in Anthopleura stellula และ Gonactinia prolifera, with a rudimentary band of tentacles appearing halfway up the column before it splits horizontally. [11] Some species can also reproduce by pedal laceration. In this process, a ring of material may break off from the pedal disc at the base of the column which then fragments, the pieces regenerating into new clonal individuals. [12] Alternatively, fragments detach separately as the animal creeps across a surface. ใน Metridium dianthus, fragmentation rates were higher in individuals living among live mussels than among dead shells, and all the new individuals had tentacles within three weeks. [13]

The sea anemone Aiptasia diaphana displays sexual plasticity. Thus asexually produced clones derived from a single founder individual can contain both male and female individuals (ramets). When eggs and sperm (gametes) are formed, they can produce zygotes derived from "selfing" (within the founding clone) or out-crossing, that then develop into swimming planula larvae. [14] Anemones tend to grow and reproduce relatively slowly. The magnificent sea anemone (Heteractis magnifica) for example, may live for decades, with one individual surviving in captivity for eighty years. [15]

การแก้ไขการเคลื่อนไหว

A sea anemone is capable of changing its shape dramatically. The column and tentacles have longitudinal, transverse and diagonal sheets of muscle and can lengthen and contract, as well as bend and twist. The gullet and mesenteries can evert (turn inside out), or the oral disc and tentacles can retract inside the gullet, with the sphincter closing the aperture during this process, the gullet folds transversely and water is discharged through the mouth. [16]

Locomotion Edit

Although some species of sea anemone burrow in soft sediment, the majority are mainly sessile, attaching to a hard surface with their pedal disc, and tend to stay in the same spot for weeks or months at a time. They can move however, being able to creep around on their bases this gliding can be seen with time-lapse photography but the motion is so slow as to be almost imperceptible to the naked eye. [17] The process resembles the locomotion of a gastropod mollusc, a wave of contraction moving from the functionally posterior portion of the foot towards the front edge, which detaches and moves forwards. [18] Sea anemones can also cast themselves loose from the substrate and drift to a new location. [17] Gonactinia prolifera is unusual in that it can both walk and swim walking is by making a series of short, looping steps, rather like a caterpillar, attaching its tentacles to the substrate and drawing its base closer swimming is done by rapid movements of the tentacles beating synchronously like oar strokes. (19) Stomphia coccinea can swim by flexing its column, and the sea onion anemone inflates and casts itself loose, adopting a spherical shape and allowing itself to be rolled about by the waves and currents. [1] There are no truly pelagic sea anemones, but some stages in the life cycle post-metamorphosis are able, in response to certain environmental factors, to cast themselves off and have a free-living stage that aids in their dispersal. (20)

The sea onion Paranthus rapiformis lives on subtidal mud flats and burrows into the sediment, holding itself in place by expanding its basal disc to form an anchor. If it gets washed out of its burrow by strong currents, it contracts into a pearly glistening ball which rolls about. [21] Tube-dwelling anemones which live in parchment-like tubes, are in the anthozoan subclass Ceriantharia, and are only distantly related to sea anemones. [22]

Feeding and diet Edit

Sea anemones are typically predators, ensnaring prey of suitable size that comes within reach of their tentacles and immobilizing it with the aid of their nematocysts. [23] The prey is then transported to the mouth and thrust into the pharynx. The lips can stretch to aid in prey capture and can accommodate larger items such as crabs, dislodged molluscs and even small fish. [1] Stichodactyla helianthus is reported to trap sea urchins by enfolding them in its carpet-like oral disc. [1] A few species are parasitic on other marine organisms. [23] One of these is Peachia quinquecapitata, the larvae of which develop inside the medusae of jellyfish, feeding on their gonads and other tissues, before being liberated into the sea as free-living, juvenile anemones. [24]

Mutualistic relationships Edit

Although not plants and therefore incapable of photosynthesis themselves, many sea anemones form an important facultative mutualistic relationship with certain single-celled algae species that reside in the animals' gastrodermal cells, especially in the tentacles and oral disc. These algae may be either zooxanthellae, zoochlorellae or both. The sea anemone benefits from the products of the algae's photosynthesis, namely oxygen and food in the form of glycerol, glucose and alanine the algae in turn are assured a reliable exposure to sunlight and protection from micro-feeders, which the sea anemones actively maintain. The algae also benefit by being protected by the sea anemone's stinging cells, reducing the likelihood of being eaten by herbivores. In the aggregating anemone (Anthopleura elegantissima), the colour of the anemone is largely dependent on the proportions and identities of the zooxanthellae and zoochlorellae present. [1] The hidden anemone (Lebrunia coralligens) has a whorl of seaweed-like pseudotentacles, rich in zooxanthellae, and an inner whorl of tentacles. A daily rhythm sees the pseudotentacles spread widely in the daytime for photosynthesis, but they are retracted at night, at which time the tentacles expand to search for prey. [25]

Several species of fish and invertebrates live in symbiotic or mutualistic relationships with sea anemones, most famously the clownfish. The symbiont receives the protection from predators provided by the anemone's stinging cells, and the anemone utilises the nutrients present in its faeces. [26] Other animals that associate with sea anemones include cardinalfish (such as Banggai cardinalfish), juvenile threespot dascyllus, [27] incognito (or anemone) goby, [28] juvenile painted greenling, [29] various crabs (such as Inachus phalangium, Mithraculus cinctimanus และ Neopetrolisthes), shrimp (such as certain Alpheus, Lebbeus, Periclimenes และ Thor), [30] opossum shrimp (such as Heteromysis และ Leptomysis), [31] and various marine snails. [32] [33] [34]

Two of the more unusual relationships are those between certain anemones (such as Adamsia, Calliactis และ Neoaiptasia) and hermit crabs or snails, and Bundeopsis หรือ Triactis anemones and Lybia boxing crabs. In the former, the anemones live on the shell of the hermit crab or snail. [30] [32] [33] [34] In the latter, the small anemones are carried in the claws of the boxing crab. [30] [35]

Habitats Edit

Sea anemones are found in both deep oceans and shallow coastal waters worldwide. The greatest diversity is in the tropics although there are many species adapted to relatively cold waters. The majority of species cling on to rocks, shells or submerged timber, often hiding in cracks or under seaweed, but some burrow into sand and mud, and a few are pelagic. [1]

Sea anemones and their attendant anemone fish can make attractive aquarium exhibits and both are often harvested from the wild as adults or juveniles. [36] These fishing activities significantly impact the populations of anemones and anemone fish by drastically reducing the densities of each in exploited areas. [36] Besides their collection from the wild for use in reef aquaria, sea anemones are also threatened by alterations to their environment. Those living in shallow water coastal locations are affected directly by pollution and siltation, and indirectly by the effect these have on their photosynthetic symbionts and the prey on which they feed. [37]

In southwestern Spain and Sardinia, the snakelocks anemone (Anemonia viridis) is consumed as a delicacy. The whole animal is marinated in vinegar, then coated in a batter similar to that used to make calamari and deep-fried in olive oil. [38] Anemones are also a source of food for fisherman communities in the east coast of Sabah, Borneo [39] and the Thousand Islands (as rambu-rambu) [40] in Southeast Asia.

Most Actiniaria do not form hard parts that can be recognized as fossils, but a few fossils of sea anemones do exist Mackenzia, from the Middle Cambrian Burgess Shale of Canada, is the oldest fossil identified as a sea anemone. [41]

Sea anemones, order Actiniaria, are classified in the phylum Cnidaria, class Anthozoa, subclass Hexacorallia. [42] Rodriguez et al. proposed a new classification for the Actiniaria based on extensive DNA results. [43]

Suborders and Superfamilies included in Actiniaria are:

 • Suborder Anenthemonae
  • Superfamily Edwardsioidea
  • Superfamily Actinernoidea
  • Superfamily Actinostoloidea
  • Superfamily Actinioidea
  • Superfamily Metridioidea

  External relationships Edit

  Anthozoa contains three subclasses: Hexacorallia, which contains the Actiniaria Octocorallia and Ceriantharia. These are monophyletic, but the relationships within the subclasses remain unresolved. [44]

  Actiniaria (Sea anemones)

  Internal relationships Edit

  The relationships of higher-level taxa in Carlgren's [45] classification are re-interpreted as follows: [43]


  ดูวิดีโอ: MBNS600 ประสาทชววทยา Neurobiology: Lab Brain anatomy 2 (มกราคม 2022).